Навчальні матеріали  /  ХНУРЕ  /  Особливості викладання інформатики в профільній школі

Особливості викладання інформатики в профільній школі

Компьютерная электроника

Інформатика сьогодні –одна з фундаментальних галузей науки, що:

  • формує системно-інформаційний підхід до аналізу оточуючого світу;
  • вивчає інформаційні процеси, методи та засоби отримання, опрацювання, перетворення,передавання, збереження та використання різноманітних відомостей;
  • стрімко розвивається та є невід’ємною складовою практичної діяльності людини;безпосередньо пов’язана з застосуванням інформаційних технологій.

Цілі та завдання навчання інформатики, як і будь-якого іншого шкільного предмету, пов’язані з формуванням основ наукового світогляду учнів,
розвитком їх творчого та критичного мислення,здібностей та мотиваційної сфери, продовженням освіти, підготовкою до повноцінного життя у сучасному інформаційному суспільстві.

Коментарі