The Materials Science in the Engine Building

Зміст

 • Розділ 1. Метали, їх властивості та методи дослідження
  • Тема 1.1. Вступ
   • 1.1.1. Основні поняття
   • 1.1.2. Історія розвитку металознавства
  • Тема 1.2. Атомно-кристалічна будова металів
   • 1.2.1. Будова атомів металів
   • 1.2.2. Атомно-кристалічна будова металів
   • 1.2.3. Дефекти кристалічної будови металів
   • 1.2.4. Кристалізація металів
  • Тема 1.3. Загальні відомості про матеріали та їх властивості
  • Лабораторно-практична робота № 1. Ознайомлення з макро- та мікроструктурою різноманітних металів і сплавів; визначення величини зерна
  • Лабораторно-практична робота № 2. Визначення твердості металу за методом Брінелля
  • Лабораторно-практична робота № 3. Визначення марки сталі за іскрою
 • Розділ 2. Теорія сплавів. Залізовуглецеві сплави
  • Тема 2.1. Основи теорії сплавів. Діаграми стану сплавів
   • 2.1.1. Характеристика основних видів сплавів
   • 2.1.2. Методика побудови діаграм стану
   • 2.1.3. Правило відрізків
   • 2.1.4. Залежність між властивостями сплаву і типом діаграм
  • Тема 2.2. Діаграма стану Ферум — Карбон
   • 2.2.1. Діаграма залізовуглецевих сплавів
   • 2.2.2. Характеристика компонентів, фаз і структурних складових діаграми
   • 2.2.3. Характеристика основних залізовуглецевих сплавів
  • Тема 2.3. Вуглецеві сталі
   • 2.3.1. Вплив вуглецю і домішок на структуру та властивості сталі
   • 2.3.2. Класифікація вуглецевих сталей
   • 2.3.3. Основні вимоги до вуглецевих сталей
  • Тема 2.4. Промислові чавуни
   • 2.4.1. Характеристика чавунів
   • 2.4.2. Класифікація чавунів
   • 2.4.3. Маркування чавунів і їх застосування
   • 2.4.4. Мікроструктура і властивості чавунів
  • Тема 2.5. Леговані сталі
   • 2.5.1. Вплив легуючих елементів на перетворення і властивості сталі
   • 2.5.2. Класифікація і маркування легованих сталей
   • 2.5.3. Конструкційні леговані сталі
   • 2.5.4. Інструментальні сталі
  • Лабораторно-практична робота № 4. Вивчення мікроструктури вуглецевих сталей і чавунів
  • Лабораторно-практична робота № 5. Визначення марок сталей за умовним позначенням та їх призначенням
  • Лабораторно-практична робота № 6. Маркування сталей спеціального призначення
 • Розділ 3. Основи термічної обробки
  • Тема 3.1. Загальні відомості про обробку металів
   • 3.1.1. Загальні відомості про обробку металів
  • Тема 3.2. Теорія термічної обробки металів
   • 3.2.1. Загальні відомості про термообробку металів і сплавів
   • 3.2.2. Фазові перетворення, що відбуваються при нагріванні негартованої сталі (аустенітизація)
   • 3.2.3. Процеси, що відбуваються при охолодженні залізовуглецевих сплавів з аустенітного стану
   • 3.2.4. Процеси, що відбуваються при нагріванні гартованої сталі (відпуск)
   • 3.2.5. Загальні відомості відносно впливу термічної обробки на властивості сталі
  • Тема 3.3. Технологія термічної обробки
   • 3.3.1. Практичні проблеми гартування та відпуску сталі
   • 3.3.2. Види відпалу сталі. Нормалізація
   • 3.3.3. Особливості термічної обробки чавунів
   • 3.3.4. Види браку при термічній обробці, методи запобігання та виправлення
   • 3.3.5. Загальні поняття про обладнання термічних цехів
  • Тема 3.4. Поверхневе зміцнення металів і сплавів
   • 3.4.1. Поверхневе гартування металів і сплавів
   • 3.4.2. Хіміко-термічна обробка
   • 3.4.3. Нові види хіміко-термічної й термічної обробки металів
  • Лабораторно-практична робота № 7
   • Вивчення різних видів термічної обробки (1 частина)
   • Вивчення впливу різних видів термічної обробки на властивості (твердість, міцність, пластичність) і структуру вуглецевих сталей (2 частина)
  • Лабораторно-практична робота № 8. Визначення дефектів термообробки сталі
 • Розділ 4. Кольорові метали та сплави
  • Тема 4.1. Загальні відомості про кольорові метали та сплави
   • 4.1.1. Загальні відомості про кольорові метали та сплави
  • Тема 4.2. Алюміній та його сплави
   • 4.2.1. Властивості алюмінію та його сплавів
   • 4.2.2. Деформівні алюмінієві сплави
   • 4.2.3. Ливарні алюмінієві сплави
   • 4.2.4. Спечені алюмінієві сплави
   • 4.2.5. Термічна обробка сплавів алюмінію
  • Тема 4.3. Мідь та її сплави
   • 4.3.1. Властивості міді та її сплавів
   • 4.3.2. Латуні
   • 4.3.3. Бронзи
   • 4.3.4. Сплави міді з нікелем
  • Тема 4.4. Титан, магній та їх сплави
   • 4.4.1. Властивості титану та його сплавів
   • 4.4.2. Промислові сплави титану. Термічна обробка сплавів титану
   • 4.4.3. Магній та його сплави
  • Тема 4.5. Виробництво та застосування порошкових сплавів. Тверді сплави
   • 4.5.1. Відомості про технологію порошкової металургії
   • 4.5.2. Виробництво матеріалів і виробів із порошків
   • 4.5.3. Тверді сплави
  • Тема 4.6. Підшипникові матеріали
   • 4.6.1. Види антифрикційних сплавів
   • 4.6.2. Бабіти
   • 4.6.3. Кольорові підшипникові матеріали
   • 4.6.4. Антифрикційні чавуни
  • Лабораторно-практична робота № 9. Маркування та призначення кольорових металів і сплавів
 • Розділ 5. Неметалеві матеріали
  • Тема 5.1. Абразивні матеріали
   • 5.1.1. Загальна характеристика абразивних матеріалів
   • 5.1.2. Природні та штучні абразиви
   • 5.1.3. Застосування абразивів для обробки сплавів
  • Тема 5.2. Мастильні й охолодні речовини
   • 5.2.1. Класифікація мастильних матеріалів
   • 5.2.2. Мастилa
   • 5.2.3. Тверді та пластичні мастильні матеріали
   • 5.2.4. Мастильно-охолодні рідини
  • Тема 5.3. Прокладні, ущільнювальні та допоміжні матеріали
   • 5.3.1. Загальні вимоги
   • 5.3.2. Гумові матеріали
   • 5.3.3. Пароніт, азбест, папір, картон, повсть, лакофарбові матеріали, клеї, герметики
   • 5.3.4. Мийні сполуки: їх властивості та застосування
  • Тема 5.4. Пластмаси та їх властивості
   • 5.4.1. Загальна характеристика пластмас
   • 5.4.2. Термореактивні пластмаси
  • Тема 5.5. Композитні матеріали
   • 5.5.1. Основні відомості про композитні матеріали
   • 5.5.2. Дисперснозміцнені МКМ
   • 5.5.3. Волоконні МКМ
   • 5.5.4. ПКМ з порошкоподібним зміцнювачем
  • Лабораторно-практична робота № 10. Добір марок різальної металокераміки для різців
 • Розділ 6. Додатки
  • Тема 6.1. Біографії вчених
   • 6.1.1. Аносов Павло Петрович (1799—1851)
   • 6.1.2. Гуляєв Олександр Павлович (1908—1998)
   • 6.1.3. Курнаков Микола Семенович (1860—1941)
   • 6.1.4. Ломоносов Михайло Васильович (1711—1765)
   • 6.1.5. Менделєєв Дмитро Іванович (1834—1907)
   • 6.1.6. Чернов Дмитро Костянтинович (1839—1921)
  • Тема 6.2. Поширення елементів у земній корі
   • 6.2.1. Поширення елементів у земній корі
  • Тема 6.3. Умовні позначення легуючих елементів
   • 6.3.1. Умовні позначення легуючих елементів
  • Тема 6.4. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва
   • 6.4.1. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва
  • Тема 6.5. Метали в періодичній системі елементів за класифікацією О. П. Гуляєва
   • 6.5.1. Лужноземельні метали
   • 6.5.2. Легкі метали
   • 6.5.3. Тугоплавкі метали
   • 6.5.4. Легкоплавкі метали
   • 6.5.5. Рідкоземельні метали
   • 6.5.6. Благородні метали
   • 6.5.7. Уранові метали
   • 6.5.8. Метали групи заліза
  • Тема 6.6. Загальні відомості про благородні метали
   • 6.6.1. Золото
   • 6.6.2. Срібло
   • 6.6.3. Платина
   • 6.6.4. Паладій
   • 6.6.5. Родій
   • 6.6.6. Іридій і осмій
   • 6.6.7. Рутеній
   • 6.6.8. Властивості благородних металів
   • 6.6.9. Маркування та застосування благородних металів
   • 6.6.10. Маркування та застосування сплавів благородних металів
  • Тема 6.7. Сучасні твердоміри
   • 6.7.1. Універсальний мікро/макротвердомір DURAMIN-A300
  • Тема 6.8. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів
   • 6.8.1. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів