Навчальні матеріали  /  Професійно-технічна освіта  /  Технологія машинобудування. Конструювання заготовок

Технологія машинобудування. Конструювання заготовок

Технологія машинобудування. Конструювання заготовок. Електронний освітній ресурс. Електронний додаток до навчально-методичного комплексу з дисципліни «Технологія машинобудування».

Викладено методику вибору загальних припусків і розрахунку розмірів штамповок, виливків і заготовок з круглого гарячекатаного прокату. Наведені правила розробки і оформлення креслень заготовок, приклади виконання розрахунків та відомості з нормативно-технічної документації, необхідні для проектування.

Призначений у якості навчального посібника для студентів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що навчаються за напрямом підготовки 050503 — «Машинобудування», галузь знань: 0505 — «Машинобудування та матеріалообробка».

 

У результаті засвоєння навчальних матеріалів студенти повинні ВМІТИ:

 • вибирати послідовність розрахунку основних припусків для різних видів заготовок;
 • застосовувати методику розрахунку припусків при виконанні практичних робіт з дисципліни «Технологія машинобудування», курсового та дипломного проекту;
 • застосовувати методику при конструюванні заготовок;
 • використовувати методику при виконанні креслень заготовок;
 • здійснювати розрахунок коефіцієнту використання матеріалу;
 • вибирати і обґрунтовувати методи отримання заготовок.

 

У результаті засвоєння навчальних матеріалів студенти повинні ЗНАТИ:

 • методику розрахунку основних припусків для різних видів заготовок;
 • методику вибору раціонального способу виготовлення заготовки, методику проектування заготовок для деталей машин;
 • правила вибору матеріалу для отримання заготовки;
 • методику технологічних розрахунків при проектуванні заготовок, технологічну та конструкторську документацію і правила її оформлення;
 • нормативні документи зі стандартизації, довідкову літературу та інші інформаційні джерела при проектуванні заготовок деталей машин.