Технологія виробництва продукції вівчарства

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА
 • Розділ І. Стан і перспективи розвитку вівчарства
  • 1.1. Світова культура вівчарства
  • 1.2. Стан, тенденції розвитку ринку галузі вівчарства України
 • Розділ ІІ. Біологічні, господарсько-корисні конституційні особливості овець
  • 2.1. Біологічні особливості овець
  • 2.2. Основні фізіологічні параметри здорової вівці
  • 2.3. Конституція овець
  • 2.4. Екстер'єр та інтер'єр овець
  • 2.5. Кондиції овець
 • Розділ ІІІ. ПРОДУКЦІЯ ОВЕЦЬ
  • 3.1. Вовнова продуктивність овець
   • 3.1.1. Якісні властивості вовни, використання їх у системі оцінювання та переробки сировини
   • 3.1.2. Кількісні показники вовнової продуктивності
   • 3.1.3. Формування якісних і кількісних показників вовнової продуктивності овець
  • 3.2. Смушкова продуктивність овець
  • 3.3. Овчинна продуктивність овець
  • 3.4. М'ясна продуктивність овець
   • 3.4.1. Дієтичні і кулінарні властивості баранини
  • 3.5. Формування м'ясної продуктивності овець
   • 3.5.1. Оцінка м'ясної продуктивності овець
  • 3.6. Молочна продуктивність овець. Фізико-хімічні властивості молока овець
   • 3.6.1. Доїння овець
   • 3.6.2. Морфо-фізіологічні властивості молочної залози овець
   • 3.6.3. Ріст і розвиток молочних залоз
   • 3.6.3. Молоко і молозиво
   • 3.6.4. Процес молокоутворення
   • 3.6.5. Регуляція молокоутворення
   • 3.6.6. Функціональний зв'язок молочних залоз з іншими органами
 • Розділ ІV. Племінна робота у вівчарстві
  • 4.1. Популяційно-генетичні основи селекції
   • 4.1.1. Походження, одомашнення та доместикаційні зміни овець
   • 4.1.2. Породи овець
  • 4.2. Основні принципи відбору та підбору у вівчарстві
   • 4.2.1. Основні ознаки відбору за продуктивністю
   • 4.2.2. Оцінка племінної цінності овець
  • 4.3. Племінний підбір у вівчарстві
  • 4.4. Методи розведення у вівчарстві
  • 4.5. Організація і планування племінної роботи у вівчарстві
   • 4.5.1. Бонітування овець
   • 4.5.2. Племінний облік у вівчарстві
   • 4.5.3. Особливості племінної роботи в господарствах різних категорій
   • 4.5.4. Планування племінної роботи у вівчарстві
   • 4.5.5. Сучасні дослідження геному овець
 • Розділ V. Технологія виробництва продукції овець
  • 5.1. Відтворення стада і вирощування молодняку
  • 5.2. Біологічні особливості розмноження овець
   • 5.2.1. Підготовка баранів-плідників та вівцематок до парування
   • 5.2.2. Методи підвищення статевої активності та плодючості вівцематок
  • 5.3. Організація підготовки та проведення парування (осіменіння) овець
  • 5.4. Забезпечення нормальної суягності маток, підготовка і проведення ягніння
   • 5.4.1. Догляд за новонародженими ягнятами і матками, що окотилися
   • 5.4.2. Формування сакманів
   • 5.4.3. Фактори, що визначають збереження ягнят
  • 5.5. Вирощування молодняку після відлучення від маток до переведення в основне стадо овець
  • 5.6. Годівля і утримання овець
   • 5.6.1. Фізіологія травлення овець
   • 5.6.2. Корми для овець
   • 5.6.3. Підготовка кормів до згодовування
   • 5.6.4. Особливості годівлі овець різних статевих і вікових груп
   • 5.6.5. Технологія літнього пасовищного утримання овець
   • 5.6.6. Зимова годівля та утримання овець
  • 5.7. Одержання і первинна переробка продукції овець
   • 5.7.1. Стриження овець і підготовлення вовни до реалізації
   • 5.7.2. Методи стриження овець
   • 5.7.3. Пакування і маркування вовни
  • 5.8. Виробництво баранини
   • 5.8.1. Транспортування забійних овець на м'ясопереробні підприємства
   • 5.8.2. Приймання і ветеринарний огляд тварин
   • 5.8.3. Технологія забою
   • 5.8.4. Морфологічний і хімічний склад м`яса
   • 5.8.5. Система стандартизації забійних овець і туш
   • 5.8.6. Розділення туш на напівтуші
   • 5.8.7. Зберігання туш, охолодження, консервування, оцінювання і зберігання туш та використання баранини
   • 5.8.8. Пакування та маркування м'ясних консервів
  • 5.9. Виробництво напівфабрикатів
  • 5.10. Рецепти популярних блюд із баранини
  • 5.11. Технологія вироблення овчин
  • 5.12. Первинна та поглиблена переробка овечого молока
   • 5.12.1. Біохімічний, фізико-хімічний склад овечого молока
   • 5.12.2. Бактерицидні властивості молока
   • 5.12.3. Мікрофлора і технологічні властивості молока
   • 5.12.4. Хвороби, які передаються через молоко
   • 5.12.5. Джерела бактеріального забруднення молока
   • 5.12.6. Вади молока
  • 5.13. Продукти з овечого молока та технологія виготовлення сирів бринзи та чанах
  • 5.14. Доїльні установки для овець
 • Розділ VІ. Збереження здоров'я овець
  • 6.1. Хвороби овець
  • 6.2. Ветеринарно-санітарні і лікувально-профілактичні міроприємства збереження здоров'я овець
 • Лабораторна робота №1
 • Словник термінів та визначення понять
 • Список рекомендованої літератури
 • Додатки