Готується до видання

01.11.2012

Готується до видання новий навчальний посібник, якій отримав гриф МОНмолодьспорту України , «Технічні засоби технології банківських систем» для студентів усіх форм навчання напряму 6.050902 – «Радіоелектронні апарати», спеціалізація «Радіоелектронні апарати та автоматизація банківських систем.

 У навчальному посібнику розглядається структура автоматизованої банківської системи, подається характеристика її складових частин – забезпечувальних та функціональних підсистем. Розглядаються питання міжсистемної взаємодії декількох автоматизованих банківських систем на основі сервісно-орієнтованої архітектури, впровадження компонентно-інтегрованих моделей банківських систем; розглянуті система електронних платежів України, її призначення, принципи функціонування та перспективи розвитку. Розкриваються архітектура, характеристика програмно-технічних комплексів, моделі функціонування системи електронних платежів. Окремо розглядаються технічні засоби для автоматизації обробки готівкових коштів та технічні засоби контролю доступу в банківських установах.