Рецензія на «Віртуальну хімічну лабораторію, 11 клас».

24.10.2012

Толмачова В.С. кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії НПУ імені М.П. Драгоманова написала рецензию на педагогічний програмований засіб – електронний мультимедійний підручник «Віртуальна хімічна лабораторія, 11 клас». Автори Кліменко Т.О., Зубатюк Р.І.

Докладніше (PDF версия).