Навчальні матеріали  /  Загальна освіта  /  Біологія. 11 клас

Біологія. 11 клас

 

Електронний засіб навчального призначення (ЕЗНП) — електронний мультимедійний інтерактивний підручник «Біологія. 11 клас» з курсу загальної біології для 11 класу. В ході розробки використовувались сучасні методологічні та методичні підходи.

ЕЗНП відповідає чинній програмі з біології для 11 класу рівня стандарту та академічного рівня.

Електронний засіб навчального призначення "Біологія. 11 клас." (авт.Козленко О.Г., Синєока Г.Ю.) "Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах" № 14.1/12- Г- 424   від 20.03.2014

Містить у повному обсязі навчальний матеріал — 40  інтерактивних уроків, які мають статичні та динамічні ілюстрації (понад 500), дикторський текст (20 хвилин), схеми, моделі біологічних процесів (понад 100), інтерактивні і тестові завдання (4 тематичних оцінювання* - доступно в мережевій версії, всього 128 завдань), питання для самоконтролю після кожного параграфу, словник. Підручник побудовано з врахуванням компетентісного підходу, він містить корисний у повсякденному житті та цікавий матеріал, що відповідає стану розвитку сучасної біології, і може бути використаний для ефективного навчання та самоосвіти, об’єктивного визначення рівня навчальних досягнень учнів, в тому числі в класно-урочній системі викладання. Використання ЕЗНП дозволить активізувати пізнавальний інтерес учнів, зробити уроки цікавими, підвищити ефективність навчального процесу, підняти престиж біології як однієї з наук, що визначають в наш час майбутнє людства.

*Тестова система підручника розроблена з урахуванням програмних вимог і досягнень тестології, використовуваних у специфікації завдань ЗНО. Її використання дозволить учителю об’єктивно визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми протягом одного уроку (чи навіть його частини), виконати  якісний педагогічний аналіз і при цьому значно заощадити енергію і час.

ЕЗНП повністю адаптовано для використання як на персональному комп’ютері для самостійної роботи учня, так і в комп’ютерній мережі навчального закладу для колективної форми навчання за допомогою мультимедійного проектора і інтерактивної дошки або звичайного екрана. При створенні ЕЗНП враховано вік учнів для кращого використання дидактичних можливостей віртуальних інтерактивних робіт в порівнянні з друкованими підручниками і посібниками.

* - доступно лише в мережевій версіі ЕЗНП

Коментарі