Хімія. 11 клас

Зміст

 • РОЗДІЛ 1. Повторення основних відомостей про органічні сполуки
  • Тема 1.1. Повторення основних відомостей про органічні сполуки
   • 1.1.1. Повторення основних відомостей про органічні сполуки
 • РОЗДІЛ 2. Теорія будови органічних сполук
  • Тема 2.1. Теорія хімічної будови органічних сполук
  • Тема 2.2. Ізомерія. Утвердження і розвиток теорії хімічної будови
   • 2.2.1. Ізомерія
   • 2.2.2. Теорія хімічної будови: значення та розвиток
   • 2.2.3. Висновки
   • 2.2.4. Завдання для самоконтролю
 • РОЗДІЛ 3. Вуглеводні
  • Тема 3.1. Утворення хімічних зв’язків у органічних сполуках
   • 3.1.1. Основні характеристики ковалентних зв’язків
   • 3.1.2. Простий С—С-зв'язок
   • 3.1.3. Подвійний С=С-зв'язок
   • 3.1.4. Потрійний С≡С-зв'язок
   • 3.1.5. Завдання для самоконтролю
  • Тема 3.2. Гомологічний ряд метану
   • 3.2.1. Ізомерія, номенклатура й характеристики алканів
   • 3.2.2. Конформації
   • 3.2.3. Фізичні властивості
   • 3.2.4. Хімічні властивості
   • 3.2.5. Добування
   • 3.2.6. Застосування
   • 3.2.7. Висновки
   • 3.2.8. Завдання для самоконтролю
  • Тема 3.3. Циклоалкани
   • 3.3.1. Склад і будова молекул
   • 3.3.2. Хімічні властивості
   • 3.3.3. Добування та застосування
   • 3.3.4. Висновки
   • 3.3.5. Завдання для самоконтролю
  • Тема 3.4. Гомологічний ряд етену
   • 3.4.1. Склад молекул і номенклатура
   • 3.4.2. Ізомерія
   • 3.4.3. Фізичні властивості
   • 3.4.4. Хімічні властивості
   • 3.4.5. Застосування
   • 3.4.6. Добування
   • 3.4.7. Висновки
   • 3.4.8. Завдання для самоконтролю
  • Тема 3.5. Гомологічний ряд етину
   • 3.5.1. Склад, будова і номенклатура молекул
   • 3.5.2. Ізомерія алкінів
   • 3.5.3. Фізичні властивості
   • 3.5.4. Хімічні властивості
   • 3.5.5. Добування
   • 3.5.6. Застосування
   • 3.5.7. Висновки
   • 3.5.8. Завдання для самоконтролю
  • Тема 3.6. Виведення молекулярної формули газуватої речовиниечовини
   • 3.6.1. Виведення молекулярної формули газуватої речовини
  • Тема 3.7. Бензен
   • 3.7.1. Склад і будова молекули
   • 3.7.2. Фізичні властивості
   • 3.7.3. Хімічні властивості
   • 3.7.4. Добування
   • 3.7.5. Застосування
   • 3.7.6. Висновки
   • 3.7.7. Завдання для самоконтролю
  • Тема 3.8. Хімічні засоби захисту рослин
   • 3.8.1. Хімічні засоби захисту рослин
  • Тема 3.9. Взаємозв’язок і взаємоперетворення вуглеводнів
   • 3.9.1. Взаємозв’язок і взаємоперетворення вуглеводнів
  • Тема 3.10. Природний газ
   • 3.10.1. Природний газ
   • 3.10.2. Супутній нафтовий газ
  • Тема 3.11. Нафта і продукти її переробки
   • 3.11.1. Склад і властивості нафти
   • 3.11.2. Перегонка нафти
   • 3.11.3. Застосування нафтопродуктів
   • 3.11.4. Детонаційна стійкість бензину
  • Тема 3.12. Кам’яне вугілля і продукти його переробки
   • 3.12.1. Кам’яне вугілля і продукти його переробки
   • 3.12.2. Завдання для самоконтролю
  • Тема 3.13. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля
   • 3.13.1. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля
 • РОЗДІЛ 4. Оксигеновмісні сполуки
  • Тема 4.1. Насичені одноатомні спирти
   • 4.1.1. Склад і будова молекул
   • 4.1.2. Ізомерія спиртів
   • 4.1.3. Фізичні властивості. Водневий зв'язок
   • 4.1.4. Хімічні властивості
   • 4.1.5. Добування й застосування
   • 4.1.6. Окремі представники
   • 4.1.7. Завдання для самоконтролю
  • Тема 4.2. Етиленгліколь. Гліцерол
   • 4.2.1. Склад молекул
   • 4.2.2. Хімічні властивості
   • 4.2.3. Добування
   • 4.2.4. Застосування
   • 4.2.5. Завдання для самоконтролю
  • Тема 4.3. Фенол
   • 4.3.1. Властивості Фенолу
   • 4.3.2. Застосування фенолу
   • 4.3.3. Висновки
   • 4.3.4. Завдання для самоконтролю
  • Тема 4.4. Альдегіди
   • 4.4.1. Склад і будова молекули
   • 4.4.2. Ізометрія, номенклатура
   • 4.4.3. Фізичні властивості
   • 4.4.4. Хімічні властивості альдегідів
   • 4.4.5. Застосування
   • 4.4.6. Висновки
   • 4.4.7. Завдання для самоконтролю
  • Тема 4.5. Насичені одноосновні карбонові кислоти
   • 4.5.1. Склад, будова і фізичні властивості молекул
   • 4.5.2. Номенклатура, ізомерія
   • 4.5.3. Хімічні властивості
   • 4.5.4. Застосування
   • 4.5.5. Висновки
   • 4.5.6. Завдання для самоконтролю
  • Тема 4.6. Окремі представники карбонових кислот
   • 4.6.1. Метанова кислота
   • 4.6.2. Етанова кислота
   • 4.6.3. Пальмітинова і стеаринова кислоти
   • 4.6.4. Олеїнова і бензойна кислоти
   • 4.6.5. Щавлева кислота
   • 4.6.6. Завдання для самоконтролю
  • Тема 4.7. Естери. Жири. Мило
   • 4.7.1. Склад, будова і фізичні властивості естерів
   • 4.7.2. Реакція естерифікації
   • 4.7.3. Застосування естерів
   • 4.7.4. Склад і будова молекул жирів
   • 4.7.5. Фізичні властивості жирів
   • 4.7.6. Хімічні властивості жирів
   • 4.7.7. Мийна дія мила. Cинтетичні мийні засоби
   • 4.7.8. Біодизель
   • 4.7.9. Висновки
   • 4.7.10. Завдання для самоконтролю
  • Тема 4.8. Спектральні методи встановлення структури органічних сполук
   • 4.8.1. ІЧ-спектроскопія
   • 4.8.2. Спектроскопія ядерного магнітного резонансу (ЯМР)
   • 4.8.3. Завдання для самоконтролю
  • Тема 4.9. Глюкоза
   • 4.9.1. Класифікація вуглеводів
   • 4.9.2. Склад і будова молекули
   • 4.9.3. Фізичні й хімічні властивості
   • 4.9.4. Інші моносахариди
   • 4.9.5. Завдання для самоконтролю
  • Тема 4.10. Сахароза
   • 4.10.1. Склад і будова молекули
   • 4.10.2. Фізичні і хімічні властивості
   • 4.10.3. Добування і застосування
   • 4.10.4. Завдання для самоконтролю
  • Тема 4.11. Крохмаль
   • 4.11.1. Склад і будова молекули
   • 4.11.2. Фізичні властивості
   • 4.11.3. Хімічні властивості
   • 4.11.4. Добування і застосування
   • 4.11.5. Завдання для самоконтролю
  • Тема 4.12. Целюлоза (клітковина)
   • 4.12.1. Склад і будова молекули
   • 4.12.2. Фізичні властивості
   • 4.12.3. Хімічні властивості
   • 4.12.4. Застосування
   • 4.12.5. Висновки
   • 4.12.6. Завдання для самоконтролю
   • 4.12.7. Додаткові завдання
 • РОЗДІЛ 5. Нітрогеновмісні сполуки
  • Тема 5.1. Аміни. Анілін
   • 5.1.1. Аліфатичні аміни
   • 5.1.2. Анілін
   • 5.1.3. Висновки
   • 5.1.4. Завдання для самоконтролю
  • Тема 5.2. Амінокислоти
   • 5.2.1. Склад, будова, номенклатура й властивості амінокислот
   • 5.2.2. Завдання для самоконтролю
  • Тема 5.3. Білки
   • 5.3.1. Склад і будова
   • 5.3.2. Властивості
   • 5.3.3. Біологічне значення амінокислот і білків
   • 5.3.4. Висновки
   • 5.3.5. Завдання для самоконтролю
  • Тема 5.4. Нуклеїнові кислоти
   • 5.4.1. Склад і будова молекул
   • 5.4.2. Подвійна спіраль ДНК
   • 5.4.3. Біологічне значення ДНК
   • 5.4.4. Висновки
   • 5.4.5. Завдання для самоконтролю
 • РОЗДІЛ 6. Синтетичні високомолекулярні сполуки
  • Тема 6.1. Загальна характеристика полімерів. Пластичні маси
   • 6.1.1. Будова. Властивості полімерів
   • 6.1.2. Пластичні маси
   • 6.1.3. Завдання для самоконтролю
  • Тема 6.2. Синтетичні каучуки
   • 6.2.1. Синтетичні каучуки
   • 6.2.2. Завдання для самоконтролю
  • Тема 6.3. Синтетичні волокна
   • 6.3.1. Синтетичні волокна
   • 6.3.2. Висновки
   • 6.3.3. Завдання для самоконтролю
  • Тема 6.4. Розмаїття органічних речовин, взаємозв'язок між ними
   • 6.4.1. Розмаїття органічних речовин, взаємозв'язок між ними
   • 6.4.2. Завдання для самоконтролю
  • Тема 6.5. Хімія: наука для XXI століття
   • 6.5.1. Хімія: наука для XXI століття