Навчальні матеріали  /  Загальна освіта  /  Віртуальна хімічна лабораторія. 11 клас

Віртуальна хімічна лабораторія. 11 клас

Електронний засіб навчального призначення (ЕЗНП) — електронний мультимедійний підручник «Віртуальна хімічна лабораторія. 11 клас» розроблено відповідно до програми хімії (академічний рівень).

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для використання у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів. Від 22.04.13  №1/11-7323

ЕЗНП відповідає хронологічній схемі вивчення основних класів органічних сполук та ролі хімії в житті суспільства, та включає в себе 22 лабораторних досліди та 3 практичні роботи. ЕЗНП адаптовано для використання як на персональному комп’ютері для самостійної роботи учня (персональна версія), так і в комп’ютерній мережі навчального закладу для колективної форми навчання(мережева версія), проведення контролю знань*.

Матеріал має чітко виражене екологічне спрямування. Належна увага приділяється будові молекул органічних речовин, розкриттю взаємовпливу атомів, механізмам органічних реакцій, причинно–наслідковим зв’язкам між будовою, властивостями, застосуванням органічних сполук, ролі хімії у матеріальному виробництві, охороні здоров’я, побуті, впливові хімічних чинників на здоров’я людини.

Кожна інтерактивна лабораторна робота складається з декількох етапів, а саме: ознайомлення з лабораторним обладнанням, виконання хімічного досліду з візуалізацією хімічних і фізичних процесів та заповнення лабораторного журналу, яке передбачає надання відповідей на запитання до кожного етапу роботи. Виконання хімічного досліду розраховано на 5—8 хвилин і може бути застосовано під час уроку для демонстрації та закріплення певного теоретичного матеріалу. Також кожна робота супроводжується стислим теоретичним матеріалом щодо процесів та явищ, які моделюються у віртуальному експерименті.

Виконання практичної роботи розраховано на 45 хвилин для закріплення окремої теми та реалізації отриманих навичок. Практична робота містить низку теоретичних задач, які слід розв’язати для успішного виконання віртуального хімічного досліду.

* - доступно в мережевій версії

Коментарі