Інформатика. 11 клас

Зміст

 • Розділ 1. Комп'ютерне моделювання. Основи алгоритмізації
  • Тема 1.1. Поняття моделі. Моделювання
   • 1.1.1. Поняття моделі
   • 1.1.2. Типи моделей
   • 1.1.3. Моделювання як метод дослідження об’єктів, процесів, явищ
  • Тема 1.2. Початкові відомості про алгоритмізацію
   • 1.2.1. Поняття алгоритму
   • 1.2.2. Властивості алгоритмів
   • 1.2.3. Способи опису алгоритмів
   • 1.2.4. Основні алгоритмічні структури
   • 1.2.5. Виконання алгоритмів
   • 1.2.6. Практична робота 1. Побудова інформаційної моделі
  • Тема 1.3. Основні етапи розв'язування задач за допомогою комп'ютера
   • 1.3.1. Підготовка задач для розв'язування на комп'ютері
   • 1.3.2. Етапи розв'язування задач на комп'ютері
   • 1.3.3. Основні відомості про середовище програмування
   • 1.3.4. Основні правила роботи в середовищі TurboPascal 7.1
 • Розділ 2. Системи опрацювання табличних даних
  • Тема 2.1 Електронні таблиці. Табличний процесор
   • 2.1.1. Інтерфейс табличного процесора
   • 2.1.2. Вікна книг. Робота з аркушами книг
   • 2.1.3. Операції з файлами книг
   • 2.1.4. Введення і редагування даних
   • 2.1.5. Форматування клітинок і діапазонів
   • 2.1.6. Використання формул
   • 2.1.7. Об'єкти. Побудова діаграм
   • 2.1.8. Практична робота 2. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора
   • 2.1.9. Практична робота 3. Використання формул в електронних таблицях
   • 2.1.10. Практична робота 4. Побудова діаграм
  • Тема 2.2 Аналіз даних у середовищі табличного процесора
   • 2.2.1. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора
   • 2.2.2. Сортування й фільтрація даних
   • 2.2.3. Умовне форматування
   • 2.2.4. Проміжні підсумки
   • 2.2.5. Зведені таблиці
   • 2.2.6. Практична робота 5 Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора
   • 2.2.7. Практична робота 6. Сортування, та фільтрація даних
 • Розділ 3. Бази даних. Системи керування базами даних
  • Тема 3.1 Загальні відомості про бази даних
   • 3.1.1. Поняття бази даних
   • 3.1.2. Основні функції та класифікація систем керування базами даних
   • 3.1.3. Поняття моделі даних. Реляційна модель даних
   • 3.1.4. Зв'язки між таблицями
   • 3.1.5. Проектування баз даних інформаційних систем
  • Тема 3.2 Система керування базами даних Access 2007
   • 3.2.1. Загальні відомості
   • 3.2.2. Створення порожньої бази даних
   • 3.2.3. Основні елементи інтерфейсу користувача
  • Тема 3.3 Таблиці
   • 3.3.1. Загальний порядок створення таблиць
   • 3.3.2. Типи даних і властивості полів
   • 3.3.3. Створення структури таблиці
   • 3.3.4. Ключові поля
   • 3.3.5. Зв'язування таблиць
   • 3.3.6. Введення даних у таблицю
   • 3.3.7. Пошук і заміна даних у таблицях
   • 3.3.8. Сортування і фільтрація записів
   • 3.3.9. Практична робота 7. Робота з об’єктами бази даних в середовищі СКБД
  • Тема 3.4 Запити
   • 3.4.1. Загальні відомості про запити
   • 3.4.2. Оператори і вирази
   • 3.4.3. Запити на основі однієї таблиці
   • 3.4.4. Редагування запитів
   • 3.4.5. Запити для багатьох таблиць
   • 3.4.6. Запити з полями, що обчислюються
   • 3.4.7. Запити з функціями
   • 3.4.8. Практична робота 8. Створення й використання запитів
  • Тема 3.5 Форми
   • 3.5.1. Прості засоби створення форм
   • 3.5.2. Елементи керування та їх властивості
   • 3.5.3. Створення форм за допомогою конструктора форм
   • 3.5.4. Використання форм для введення й редагування даних
  • Тема 3.6 Звіти
   • 3.6.1. Загальні відомості
   • 3.6.2. Автоматичне створення звіту
   • 3.6.3. Практична робота 9. Створення і використання форм і звітів
 • Розділ 4. Інформаційні технології персональної та колективної комунікації
  • Тема 4.1 Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів
   • 4.1.1. Поняття веб-сайту та веб-сторінки
   • 4.1.2. Різновиди веб-сайтів
   • 4.1.3. Структура сайту
   • 4.1.4. Різновиди веб-сторінок
   • 4.1.5. Етапи створення і підтримки веб-сайтів
   • 4.1.6. Основи веб-дизайну
   • 4.1.7. Засоби автоматизованого створення сайтів
   • 4.1.8. Практична робота 10. Автоматизоване створення веб-сайту
   • 4.1.9. Поняття про Веб 2.0
   • 4.1.10. Огляд сервісів Веб 2.0
   • 4.1.11. Веб-спільноти
   • 4.1.12. Вікі технології
   • 4.1.13. Робота з блогами
   • 4.1.14. Практична робота 11. Створення і ведення блогу
  • Тема 4.2 Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів
   • 4.2.1. Обмін даними між програмами
   • 4.2.2. Імпорт та експорт файлів документів
   • 4.2.3. Практична робота 12. Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах
  • Тема 4.3 Спільна робота з документами
   • 4.3.1. Засоби для організації спільної роботи з документами
   • 4.3.2. Практична робота 13. Розробка колективного проекту