Навчальні матеріали  /  Загальна освіта  /  Інформатика. 11 клас

Інформатика. 11 клас

Електронний засіб навчального призначення (ЕЗНП) — електронний мультимедійний підручник «Інформатика. 11 клас» розроблено згідно з програмою Міністерства освіти і науки України для стандартного  рівня викладання інформатики. 

Схвалено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист  № 1.4/18-Г-346 від 07.06.2011).

 Складається з чотирьох частин. У першій частині розглянуто початкові відомості про моделювання та алгоритмізацію, наведено приклади реалізації алгоритмів мовою Pascal і основні правила роботи в середовищі програмування Turbo Pascal 7.0. Друга частина присвячена системам опрацювання табличних даних. Описані теоретичні відомості про ці системи, порядок та технологія роботи в середовищі Excel 2007. У третій частині наведені основні теоретичні відомості про інформаційні системи та бази даних. Розглянуті головні об’єкти системи керування базами даних Access 2007. Четверта частина присвячена інформаційним технологіям персональної та колективної комунікації. Наведені основні відомості про автоматизоване створення і публікацію веб-ресурсів, правила обміну даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесорами, системами керування базами даних і засобами для розробки комп’ютерних презентацій, а також порядок розробки колективного документу.  

ЕЗНП містить фотографії, відеофрагменти, комп'ютерні інтерактивні анімації, динамічни ілюстрації, інтерактивні тренажери, систему контролю знань з тестовими завданнями (мережева версія).

Коментарі