Навчальні матеріали  /  Професійно-технічна освіта

Професійно-технічна освіта

 • Сталеплавильне виробництво

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Сталеплавильне виробництво» — охоплює питання, які передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Сталеплавильне виробництво» Державного стандарту професійно-технічної освіти для первинної професійної підготовки робітників з професій: підручний сталевара мартенівської печі; 8121.1 Сталевар мартенівської печі; готувач составів до розливання плавок; машиніст завалювальної машини; оператор завантаження конвертера; підручний сталевара конвертера; 8121.2 Розливальник сталі; сталевар конвертера.

 • Будова та ремонт електровозів

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Будова та ремонт електровозів» — охоплює питання, які передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Будова та ремонт електровозів» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії 8311.2 «Помічник машиніста електровозів». ППЗ містить 10 розділів теоретичної частини (148 годин) та 5 лабораторно-практичних робіт (10 годин).

 • Технологія зварювальних робіт. Обладнання та інструменти

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Технологія зварювальних робіт. Обладнання та інструменти» — призначений для забезпечення навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів з предмета «Технологія зварювальних робіт. Обладнання та інструменти» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії 7212.2 «Технологія зварювальних робіт. Обладнання та інструменти».

 • Матеріалознавство в машинобудуванні

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Матеріалознавство в машинобудуванні» — охоплює питання, які передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Матеріалознавство в машинобудуванні» Державного стандарту професійно-технічної освіти для професій 8211.2 Токар; 7222.1 Слюсар-інструментальник; 7233.1 Слюсар-ремонтник та ін. ППЗ містить 3 розділи, які охоплюють 10 тем (150 годин) теоретичної частини, та 10 лабораторно-практичних робіт (22 години).

 • Допуски, посадки та технічні вимірювання

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Допуски, посадки та технічні вимірювання» — охоплює питання, які передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Допуски, посадки та технічні вимірювання» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професій 8211.2 Токар; 8211.1 Верстатник широкого профілю; 8211.2 Фрезерувальник; 8211.2 Шліфувальник; 8211.1 Слюсар-інструментальник; 7222.1 Слюсар-ремонтник; 7136.2 Слюсар з ремонту автомобілів; та ін.).

 • Верстатник широкого профілю

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Верстатник широкого профілю» — охоплює питання, які передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Технологія верстатних робіт» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії 8211.1 «Верстатник широкого профілю». ППЗ містить 67 розділів (563 години) теоретичної частини та 8 лабораторно-практичних робіт практичної частини (16 годин).

 • Агротехнологія

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Агротехнологія» — охоплює питання, які передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Агротехнологія» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії 8331.2 «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва». ППЗ містить 15 розділів (50 годин) теоретичної частини та 20 лабораторно-практичних робіт (20 годин).

 • Технологія та матеріалознавство кам’яних робіт

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний посібник «Технологія та матеріалознавство кам'яних робіт» — охоплює питання, передбачені типовою навчальною програмою з предметів «Технологія кам’яних робіт» і «Матеріалознавство» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії 7122.2 «Муляр». ППЗ містить 40 розділів (212 годин) теоретичної частини і 5 лабораторно-практичних робіт (10 годин) практичної частини.

 • Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування
  (слюсарна справа)

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування (слюсарна справа)» — дозволяє методично правильно організувати як індивідуальну, так і групову роботу учнів згідно з типовою навчальною програмою і Державним стандартом професійно-технічної освіти з професії 7233.2 «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування». ППЗ містить 5 розділів (66 годин) теоретичної частини.

 • Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (слесарное дело)
  (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный учебник «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (слесарное дело)» — позволяет методически правильно организовать как индивидуальную, так и групповую работу учеников по данному курсу согласно типовой учебной программе и Государственныму стандарту профессионально-технического образования для профессии 7233.2 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования».

 • Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування
  (система технічного обслуговування і ремонту машин)

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування (система технічного обслуговування і ремонту машин)» — дозволяє методично правильно організувати як індивідуальну, так і групову роботу учнів з даного курсу згідно з типовою навчальною програмою і Державним стандартом професійно-технічної освіти з професії 7233.2 «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування».

 • Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (система технического обслуживания и ремонта машин)
  (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный учебник «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (система технического обслуживания и ремонта машин)» — позволяет методически правильно организовать как индивидуальную, так и групповую работу учеников по данному курсу согласно типовой учебной программе и Государственным стандартам профессионально-технического образования для профессии 7233.2 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования».

 • Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування
  (сільськогосподарські машини)

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування (сільськогосподарські машини)» — охоплює питання, передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування (сільськогосподарські машини)» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії 7233.2 «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування».

 • Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (сельскохозяйственные машины)
  (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный учебник «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (сельскохозяйственные машины)» — охватывает вопросы, которые предусмотрены типовой учебной программой по предмету «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (сельскохозяйственные машины)» Государственного стандарта профессионально-технического образования по профессии 7333.2 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования».

 • Монтаж гіпсокартонних конструкцій

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Монтаж гіпсокартонних конструкцій» — розроблено відповідно до Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», код 7129.2. ППЗ охоплює найпрогресивніші технології в області опорядження поверхонь, монтажу гіпсокартонних конструкцій та створення різноманітного інтер’єру приміщень із застосуванням гіпсокартонних комплектних систем «Кнауф». Даний ППЗ розроблено ТОВ «Компанія СМІТ» на замовлення компанії ДП «Кнауф Маркетинг» за участі та сприянні МОН України.

 • Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций на примере материалов и технологий КНАУФ

  В ППС особое внимание уделено рассмотрению технологических аспектов сухого строительства, включая использование современных материалов и их свойств, применяемых инструментов и оборудования, а также технологии организации работ и техники безопасности на примере комплектных систем КНАУФ. Применение в строительстве этих систем позволяет обеспечить необходимое качество и производительность труда, уменьшить сроки выполнения работ и понизить их стоимость. ППС предназначено для использования в качестве учебного пособия (учебника) для начального профессионального образования в учебных заведениях строительного профиля.

 • Інформаційні технології

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Інформаційні технології (за видами економічної діяльності)» — призначений для доповнення і розширення можливостей традиційних засобів навчання. Охоплює питання, передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Інформаційні технології (за видами економічної діяльності)». ППЗ містить 3 теми (105 годин) теоретичної частини та 18 лабораторно-практичних робіт (48 годин).

 • Бібліотека анімацій до курсу «Енергоефективність»

  Бібліотека анімацій до курсу «Енергоефективність» призначена для доповнення і розширення можливостей традиційних засобів навчання, охоплює питання, які передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Основи енергоефективності».

 • Клинические лабораторные исследования

  Клинические лабораторные исследования — это комплекс методов (физико-химических и микроскопических), позволяющих оценить состояние организма человека. Эти методы используются для профилактики и диагностики, наблюдения за динамикой и лечением, прогнозирования исхода заболевания.

 • Будова та експлуатація тракторів та автомобілів

  У підручнику викладено будову, роботу, технічне обслуговування механізмів і систем двигуна, трансмісії, ходової частини, органів керування робочого, допоміжного і електричного обладнання сільськогосподарських тракторів та автомобілів.

 • Технологія виробництва продукції вівчарства

  Підручник призначено для підготовки використання його для професійної підготовки учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, студентів аграрних коледжів, ліцеїв, а також може бути корисним практичним працівникам галузі, керівникам господарств, фермерам, організаційним установам, що здійснюють підготовку з робітничих спеціальностей, і всім хто бажає розводити овець в індивідуальних господарствах.

 • Технологія машинобудування. Конструювання заготовок

  Електронний додаток призначений у якості навчального посібника для студентів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що навчаються за напрямом підготовки 050503 — «Машинобудування», галузь знань: 0505 — «Машинобудування та матеріалообробка». Викладено методику вибору загальних припусків і розрахунку розмірів штамповок, виливків і заготовок з круглого гарячекатаного прокату. Наведені правила розробки і оформлення креслень заготовок, приклади виконання розрахунків та відомості з нормативно-технічної документації, необхідні для проектування.

 • Азбука литейного производства

  Книга представляет собой по форме учебное пособие для системы профес-сионально-технического обучения по специальности «Металлическое литьё», для подготовки рабочих в системе профессионального ученичества и повышения ква-лификации уже работающих, а также может быть использована в качестве вспомо-гательного материала в других учебных заведениях более высокого уровня. Отдельные главы могут заинтересовать старшеклассников, задающихся во-просом «Кем быть?»

 • Изготовление деревянных моделей для литейного производства

  В пособии содержатся основные сведения по технологии изготовления меха-нической обработкой деревянных и пенополистироловых моделей для литейного производства; изложены основные принципы выбора и подготовки материала для моделей; даны начальные сведения по машиностроительному черчению; описаны традиционные и новые технологические процессы литья в необходимых изготовителю моделей объемах; приводятся справочные данные. После каждого раздела предлагаются контрольные вопросы для закрепления материала.

 • Двигуни внутрішнього згорання

  У чотирьох розділах посібника викладено основи термодинаміки та теплопередачі, робочі процеси двигунів внутрішнього згорання — як дизелів, так і бензинових, — описано системи двигунів; розглянуто сили, що діють у механізмах поршневих двигунів, урівноваження відцентрових сил у колінчастих валах, вибір порядку роботи у багатоциліндрових двигунах. Також описано методику побудови швидкісної характеристики та обґрунтовано необхідність застосування регулятора; наведено велику кількість прикладів, розрахунків, графіків і рисунків.

 • Безпека життєдіяльності на транспорті

  У навчальному посібнику розглянуті проблеми охорони праці й виробничої безпеки працівників сфери транспорту. Окрема увага приділена питанням охорони праці для специфічних умов функціонування об'єктів транспорту і його галузевих виробництв, безпеки життя і діяльності працівників.

 • Штукатурні системи і машини для опоряджувальних робіт

  Описано прогресивні технології штукатурного (штукатурно-декоративного) опорядження будівель із використанням штукатурних систем, машин та меха-нізмів КНАУФ.