eLearning Materials  /  Професійно-технічна освіта

Професійно-технічна освіта

 • Steelmaking

 • Structure and Repair of Electric Locomotives

 • Welding Engineering. The Building Implements

 • The Materials Science in the Engine Building

 • Допуски, посадки та технічні вимірювання

  Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Допуски, посадки та технічні вимірювання» — охоплює питання, які передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Допуски, посадки та технічні вимірювання» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професій 8211.2 Токар; 8211.1 Верстатник широкого профілю; 8211.2 Фрезерувальник; 8211.2 Шліфувальник; 8211.1 Слюсар-інструментальник; 7222.1 Слюсар-ремонтник; 7136.2 Слюсар з ремонту автомобілів; та ін.).

 • The Multifunctional Machinist

 • The Agricultural Technology

 • Technology and Materials Science of Stonework

 • The Repairman of Agricultural Machinery and Equipment (The Bench Work)

 • Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (слесарное дело)
  (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный учебник «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (слесарное дело)» — позволяет методически правильно организовать как индивидуальную, так и групповую работу учеников по данному курсу согласно типовой учебной программе и Государственныму стандарту профессионально-технического образования для профессии 7233.2 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования».

 • The Repairman of Agricultural Machinery and Equipment (The System of Technical Equipment and Machine Support Service)

 • Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (система технического обслуживания и ремонта машин)
  (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный учебник «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (система технического обслуживания и ремонта машин)» — позволяет методически правильно организовать как индивидуальную, так и групповую работу учеников по данному курсу согласно типовой учебной программе и Государственным стандартам профессионально-технического образования для профессии 7233.2 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования».

 • The Repairman of Agricultural Machinery and Equipment (The Agricultural Machinery)

 • Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (сельскохозяйственные машины)
  (на русском языке)

  Педагогическое программное средство (ППС) — электронный учебник «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (сельскохозяйственные машины)» — охватывает вопросы, которые предусмотрены типовой учебной программой по предмету «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (сельскохозяйственные машины)» Государственного стандарта профессионально-технического образования по профессии 7333.2 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования».

 • The Gypsum Plasterboard's Installation

 • Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций на примере материалов и технологий КНАУФ

  В ППС особое внимание уделено рассмотрению технологических аспектов сухого строительства, включая использование современных материалов и их свойств, применяемых инструментов и оборудования, а также технологии организации работ и техники безопасности на примере комплектных систем КНАУФ. Применение в строительстве этих систем позволяет обеспечить необходимое качество и производительность труда, уменьшить сроки выполнения работ и понизить их стоимость. ППС предназначено для использования в качестве учебного пособия (учебника) для начального профессионального образования в учебных заведениях строительного профиля.

 • Information Technologies

 • Бібліотека анімацій до курсу «Енергоефективність»

  Бібліотека анімацій до курсу «Енергоефективність» призначена для доповнення і розширення можливостей традиційних засобів навчання, охоплює питання, які передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Основи енергоефективності».

 • Клинические лабораторные исследования

  Клинические лабораторные исследования — это комплекс методов (физико-химических и микроскопических), позволяющих оценить состояние организма человека. Эти методы используются для профилактики и диагностики, наблюдения за динамикой и лечением, прогнозирования исхода заболевания.

 • Будова та експлуатація тракторів та автомобілів

  У підручнику викладено будову, роботу, технічне обслуговування механізмів і систем двигуна, трансмісії, ходової частини, органів керування робочого, допоміжного і електричного обладнання сільськогосподарських тракторів та автомобілів.

 • Технологія виробництва продукції вівчарства

  Підручник призначено для підготовки використання його для професійної підготовки учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, студентів аграрних коледжів, ліцеїв, а також може бути корисним практичним працівникам галузі, керівникам господарств, фермерам, організаційним установам, що здійснюють підготовку з робітничих спеціальностей, і всім хто бажає розводити овець в індивідуальних господарствах.

 • Технологія машинобудування. Конструювання заготовок

  Електронний додаток призначений у якості навчального посібника для студентів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що навчаються за напрямом підготовки 050503 — «Машинобудування», галузь знань: 0505 — «Машинобудування та матеріалообробка». Викладено методику вибору загальних припусків і розрахунку розмірів штамповок, виливків і заготовок з круглого гарячекатаного прокату. Наведені правила розробки і оформлення креслень заготовок, приклади виконання розрахунків та відомості з нормативно-технічної документації, необхідні для проектування.

 • Азбука литейного производства

  Книга представляет собой по форме учебное пособие для системы профес-сионально-технического обучения по специальности «Металлическое литьё», для подготовки рабочих в системе профессионального ученичества и повышения ква-лификации уже работающих, а также может быть использована в качестве вспомо-гательного материала в других учебных заведениях более высокого уровня. Отдельные главы могут заинтересовать старшеклассников, задающихся во-просом «Кем быть?»

 • Изготовление деревянных моделей для литейного производства

  В пособии содержатся основные сведения по технологии изготовления меха-нической обработкой деревянных и пенополистироловых моделей для литейного производства; изложены основные принципы выбора и подготовки материала для моделей; даны начальные сведения по машиностроительному черчению; описаны традиционные и новые технологические процессы литья в необходимых изготовителю моделей объемах; приводятся справочные данные. После каждого раздела предлагаются контрольные вопросы для закрепления материала.

 • Двигуни внутрішнього згорання

  У чотирьох розділах посібника викладено основи термодинаміки та теплопередачі, робочі процеси двигунів внутрішнього згорання — як дизелів, так і бензинових, — описано системи двигунів; розглянуто сили, що діють у механізмах поршневих двигунів, урівноваження відцентрових сил у колінчастих валах, вибір порядку роботи у багатоциліндрових двигунах. Також описано методику побудови швидкісної характеристики та обґрунтовано необхідність застосування регулятора; наведено велику кількість прикладів, розрахунків, графіків і рисунків.

 • Безпека життєдіяльності на транспорті

  У навчальному посібнику розглянуті проблеми охорони праці й виробничої безпеки працівників сфери транспорту. Окрема увага приділена питанням охорони праці для специфічних умов функціонування об'єктів транспорту і його галузевих виробництв, безпеки життя і діяльності працівників.

 • Штукатурні системи і машини для опоряджувальних робіт

  Описано прогресивні технології штукатурного (штукатурно-декоративного) опорядження будівель із використанням штукатурних систем, машин та меха-нізмів КНАУФ.