Преса  /  ОТБ. Електронні засоби навчального призначення

ОТБ. Електронні засоби навчального призначенняФундаментальна освіта — це запорука успішного майбутнього, передумова всебічного розвитку людини. Якість викладання в середній освіті відіграє не аби яку роль у подальшому житті людини. Зацікавленість вишів у вихованні перспективних та освічених школярів цілком очевидна. Піклуючись про рівень знань, молоді вчені провідних харківських університетів та приватних установ розробили інноваційний освітній проект, який вже здобув схвальні оцінки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та має сертифікат на систему керування якістю ISO 9001-2001. Ідея створення підручника майбутнього належить кандидату технічних наук Коряку Сергію Федоровичу.

Найбільша перевага цього освітнього продукту полягає в тому, що це не звичайний електронний підручник на електронному носії, а цілісна програма, яка поєднує теоретичні та практичні питання, віртуальні лабораторні роботи та практикуми, має електронний журнал успішності, конструктор уроків, інтерактивні і тестові завдання та багато інших можливостей.

Педагогічні програмні засоби передбачають велику кількість і високу якість ілюстративних матеріалів (рисунків, графіків, карт, схем, фотографій, відеофрагментів, звукових рядів, інтерактивних моделей процесів, тренажерів, 2D-, 3D-анімацій та ін.). Це сприяє високому рівню ефективності навчання.

На даний момент за підтримки ТОВ «Компанія СМІТ» вже готові такі освітні курси «Хімія. 10 клас», «Віртуальна хімічна лабораторія. 10 клас», «Біологія. 10 клас», «Віртуальна біологічна лабораторія. 10 клас», «Інформатика. 10 клас» за програмами рівнів стандарту та академічного.

З 13 вересня розпочалися семінари-тренінги для вчителів-предметників, на яких вони мають змогу оцінити всі переваги інноваційної розробки.

Протягом 9 днів освітяни мали змогу практично перевірити придатність віртуальних мультимедійних підручників до застосування. Варто відзначити, що педагогічний програмний засіб супроводжується через мережу Інтернет та повністю адаптований для використання як на персональному комп’ютері для самостійної роботи учня, так і в комп’ютерній мережі навчального закладу для колективної форми навчання, проведення контролю знань.

Перші 3 дні тренінгів було присвячено освітній програмі з біології.

Електронний педагогічний курс з біології містить у повному обсязі навчальний матеріал — 46 інтерактивних уроків, які мають статичні та динамічні ілюстрації (понад 500), дикторський текст (20 хвилин), схеми, моделі біологічних процесів (понад 150), різнорівневі інтерактивні і тестові завдання (8 тематичних оцінювань, всього 128 завдань), питання для самоконтролю після кожного параграфу, словник, інший корисний і цікавий матеріал для ефективного навчання та об’єктивного визначення рівня навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою.

Надія Запорожець, вчитель-методист з біології:

«Сейчас наступил совсем другой период нашей жизни – меняются программы, меняется сама жизнь, скорость всего неимоверно возросла. И, наверное, уже пришла пора нам всем привыкать к новым средствам обучения, тем более, что они открывают поразительные возможности как для педагога, так и для ребенка».

ППЗ — електронний мультимедійний підручник «Хімія. 10 клас» — розроблено згідно з програмами Міністерства освіти і науки України для стандартного і академічного рівня викладання хімії. Електронний підручник містить теоретичний матеріал, відеофрагменти демонстраційних експериментів з голосовим супроводом, комп’ютерні анімації фізико-хімічних процесів, статичні та динамічні ілюстрації, інтерактивні і тестові завдання, приклади розв’язання типових задач з хімії, а також віртуальну хімічну лабораторію для виконання лабораторних та практичних досліджень.

В умовах відсутності у школах реактивів «Віртуальна хімічна лабораторія. 10 клас», яка складається з 16 лабораторних та 2 практичних робіт, є чи не єдиним способом виконання хімічного досліду з візуалізацією хімічних і фізичних процесів.

Вчителі хімії, яким вже пощастило познайомитися з програмою, дуже задоволені.

Тетяна Кліменко, викладач хімії Харківського національного університету:

«Этот программный продукт по химии, который мы создали — он очень яркий, современный и, на мой взгляд, очень своевременный в условиях тех проблем, которые имеются в средней школе, особенно в плане химического образования».

Матеріали ППЗ з інформатики повністю відповідають чинній навчальній програмі для 10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів академічного рівня. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується ілюстраціями, інтерактивними анімаціями, що сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу учнями і стимулює їх пізнавальний інтерес. За змістовним наповненням матеріал підручника виходить за межі основного змісту тем навчальної програми курсу інформатики, що дозволяє вчителю варіювати зміст навчання, реалізуючі індивідуальний і диференційований підхід, а учням — розширювати свої знання.

Євген Ольховський, викладач інформатики ХНПУ ім. Г. С. Сковороди:

«В самом программном средстве есть несколько основных уровней — это уровень учителя и уровень ученика. Что может учитель в этом программном средстве? Он может организовать группу (или класс), может создать расписание, подобрать теоретический материал для урока, задания для учеников, осуществлять контроль и оценивание знаний, а также расширять методическую базу учебника посредством дополнения авторскими материалами, вариантами заданий, тестов. Наполненность содержания и многофункциональность этого программного средства является основой целесообразности его использования в обучении».

Міська влада всіляко підтримує ініціативу харківських науковців, тому що вбачає, за проектом — майбутнє.

Незначна вартість дисків з програмою роблять навчальні посібники менш затратними в порівнянні з друкованими підручниками та найбільш відповідними до сучасного прогресу.