Хімія. 10 клас  /  Зміст  /  Розділ 2. Металічні елементи та їх сполуки  /  Тема 2.1. Загальна характеристика металічних елементів. Метали як прості речовини. Поширеність металічних елементів та їхніх сполук у природі

Inhaltsverzeichnis:
  • Розділ 2. Металічні елементи та їх сполуки
    • Тема 2.1. Загальна характеристика металічних елементів. Метали як прості речовини. Поширеність металічних елементів та їхніх сполук у природі
    • Тестові завдання до теми «Металічні елементи та їх сполуки»

Металічний хімічний зв’язок і металічні кристалічні ґратки

У простих речовинах — металах та їх сплавах існує особливий вид зв’язку — металічний. При утворенні металічного зв’язку атоми металів зближуються і їх валентні орбіталі перекриваються. Як наслідок, електрони зовнішніх рівнів вільно переходять від одного атома до іншого, переміщуючись по всьому зразку металу (утворюючи так званий «електронний газ»).

Зв’язок, який утворюється внаслідок взаємодії відносно вільних електронів з йонами металів, називають металічним зв’язком. Цей тип зв’язку характерний для простих речовин — металів.

Атоми металічних елементів перетворюються в позитивно заряджені йони — катіони. Катіони металічних елементів і їхні атоми розташовані в певному порядку і складають вузли металічних кристалічних ґраток. Валентні електрони забезпечують зв’язок між усіма йон-атомами кристала металу.

Металічний зв’язок міцніший за ковалентний. Він обумовлює схожі фізичні властивості металів. Однак різні метали все-таки відрізняються за деякими властивостями, наприклад, за температурою плавлення, густиною тощо. Ці властивості багато в чому залежать від інших параметрів кристалічних структур.

Гранецентричні кристалічні ґратки міді

Об’ємоцентричні кристалічні ґратки заліза

ЗмістОсобливості будови атомів металічних елементів | Фізичні властивості металів. Характеристика металів як... | zum Seitenanfang