Хімія. 10 клас  /  Зміст  /  Розділ 2. Металічні елементи та їх сполуки  /  Тема 2.1. Загальна характеристика металічних елементів. Метали як прості речовини. Поширеність металічних елементів та їхніх сполук у природі

Contents:
  • Розділ 2. Металічні елементи та їх сполуки
    • Тема 2.1. Загальна характеристика металічних елементів. Метали як прості речовини. Поширеність металічних елементів та їхніх сполук у природі
    • Тестові завдання до теми «Металічні елементи та їх сполуки»

Особливості будови атомів металічних елементів

В періодах металічні властивості елементів зменшуються зі збільшенням порядкового номера у зв’язку зі збільшенням кількості електронів на зовнішньому рівні і зменшенням радіусу атома. В групах зверху вниз металічні властивості збільшуються завдяки збільшенню радіусу атома. Кількість електронів у цьому випадку не змінюється (див. Тему 1.1).

Завдання:

Використовуючи Періодичну таблицю, дайте відповідь на запитання: чи є вільні орбіталі на зовнішньому рівні у атомів металічних елементів головних підгруп? Побічних підгруп? Порівняйте кількість енергетичних рівнів в атомах металічних і неметалічних елементів.

Після аналізу будови атомів можна зробити такі висновки: у металічних елементів на зовнішньому енергетичному рівні порівняно мало електронів і є вільні валентні орбіталі. Наприклад, в атомах лужних, лужноземельних металічних елементів та елементів III групи є відповідно 1, 2 або 3 електрони на зовнішньому рівні. В атомах електрони зовнішніх рівнів розташовані порівняно далеко від ядра.

У металічних елементів побічних підгруп (d- та f-елементів) електронами заповнюється передостанній рівень, а на зовнішньому рівні розміщується 1 або 2 електрони. Валентні електрони d-елементів розміщуються на зовнішній s- та d-підоболонках.

Валентними називають електрони, які розташовані на зовнішньому (для d-елементів і на передзовнішньому) енергетичному рівні і здатні утворювати хімічний зв’язок.

Атоми металічних елементів порівняно легко віддають електрони, перетворюючись у позитивно заряджені йони. Це їх характерна риса.