Хімія. 10 клас  /  Зміст  /  Розділ 2. Металічні елементи та їх сполуки  /  Тема 2.1. Загальна характеристика металічних елементів. Метали як прості речовини. Поширеність металічних елементів та їхніх сполук у природі

Contents:
  • Розділ 2. Металічні елементи та їх сполуки
    • Тема 2.1. Загальна характеристика металічних елементів. Метали як прості речовини. Поширеність металічних елементів та їхніх сполук у природі
    • Тестові завдання до теми «Металічні елементи та їх сполуки»

Розташування металічних елементів у Періодичній системі Д. І. Менделєєва

Якщо в Періодичній системі провести діагональ від Берилію до Астату, то зліва внизу розміщуватимуться металічні елементи (до них також належать метали побічних підгруп — d-елементи).

Лужні елементи Літій, Натрій, Калій, Рубідій, Цезій і Францій утворюють головну підгрупу першої групи Періодичної системи елементів. Усі періоди (за винятком першого) починаються з лужних елементів. На зовнішньому електронному шарі атомів лужних елементів міститься один валентний електрон, тому лужні елементи — сильні відновники: всі вони легко окиснюються, вступаючи в реакції з киснем, галогенами і з сіркою та ін.

Елементи Кальцій, Стронцій, Барій називаються лужноземельними металічними елементами. Назва виникла за часів алхімії і пояснюється тим, що оксиди цих металів («землі» алхіміків) проявляють у водних розчинах лужні властивості.

Перехідні метали виділяють на підставі незавершеності внутрішніх електронних оболонок їх атомів. Термін «перехідні» пов'язаний з тим, що в періодах ці елементи розташовуються між s- та р-елементами. Перехідні метали, у свою чергу, підрозділяють на d-елементи, у яких відбувається заповнення 3d-, 4d-, 5d- і 6d-підоболонок, і f-елементи, у яких заповнюється 4f- (лантаноїди) або 5f-підоболонка (актиноїди).

Таким чином більшість елементів в Періодичній системі — металічні елементи.