Хімія. 10 клас

Зміст

 • Повторення пройденого курсу хімії
  • Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Види хімічного зв'язку
   • Загальні положення про будову атома
   • Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва
   • Сучасні уявлення про періодичність зміни властивостей хімічних елементів
   • Хімічний зв'язок
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
  • Найважливіші класи неорганічних сполук
   • Класифікація неорганічних речовин
   • Хімічні властивості оксидів
   • Хімічні властивості основ
   • Хімічні властивості кислот
   • Хімічні властивості солей
   • Схема взаємних перетворень між класами неорганічних сполук
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
   • Лабораторна робота № 1
 • Розділ 1. Неметалічні елементи та їх сполуки
  • Тема 1.1. Загальна характеристика неметалічних елементів
   • Розміщення неметалічних елементів у Періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва
   • Будова атомів неметалічних елементів і електронегативність
   • Зміна металічних і неметалічних властивостей елементів у періодах і групах
   • Окисно-відновні властивості неметалічних елементів та їх характерні ступені окиснення
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
   • Лабораторна робота № 2
  • Тема 1.2. Явище алотропії. Алотропні видозміни Оксигену й Карбону
   • Будова простих речовин неметалів. Алотропія
   • Хімічний зв'язок у ковалентних кристалах
   • Алотропні модифікації Оксигену
   • Алотропні модифікації Карбону
   • Взаємоперетворення алотропних модифікацій
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
   • Додаткове завдання
  • Тема 1.3. Неметали як прості речовини. Фізичні властивості неметалів
   • Прості речовини та хімічні елементи
   • Фізичні властивості неметалів
   • Водень. Фізичні властивості
   • Галогени. Фізичні властивості
   • Кисень, сірка, селен, телур. Фізичні властивості
   • Азот, фосфор, миш'як. Фізичні властивості
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
  • Тема 1.4. Поширення неметалічних елементів у природі. Значення озонового шару для життя організмів на Землі
   • Найпоширеніші неметалічні елементи
   • Озон. Що це?
   • Озоновий шар Землі
   • Руйнування озонового шару Землі
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
   • Додаткове завдання
   • Лабораторна робота № 3
  • Тема 1.5. Застосування неметалів. Поняття адсорбції
   • Застосування Галогенів
   • Застосування кисню та озону
   • Застосування водню
   • Застосування азоту
   • Застосування сірки
   • Застосування фосфору
   • Застосування кремнію
   • Застосування алмазів, графіту, вугілля
   • Адсорбція. Загальні положення
   • Природа адсорбції. Ії застосування
   • Застосування адсорбції
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
   • Додаткове завдання
  • Тема 1.6. Хімічні властивості неметалів. Сполуки з Гідрогеном
   • Окисні та відновні властивості неметалів
   • Хімічні властивості Гідрогену
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
  • Тема 1.7. Амоніак
   • Амоніак. Будова молекули
   • Утворення катіону амонію. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв'язку
   • Азот в природі. Добування амоніаку
   • Фізичні та хімічні властивості амоніаку
   • Застосування амоніаку та техніка безпеки
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
   • Додаткове завдання
  • Тема 1.8. Солі амонію
   • Назви і формули солей амонію. Фізичні властивості солей амонію
   • Добування солей амонію
   • Хімічні властивості солей амонію
   • Застосування солей амонію
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
   • Додаткове завдання
   • Лабораторна робота № 5
  • Тема 1.9. Гідроген хлорид
   • Будова молекули гідроген хлориду HCl
   • Фізичні властивості гідроген хлориду
   • Одержання гідроген хлориду
   • Хімічні властивості хлоридної кислоти
   • Застосування хлоридної кислоти і її солей
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
   • Додаткове завдання
   • Лабораторна робота № 4
  • Тема 1.10. Оксиди неметалічних елементів
   • Оксиди Карбону
   • Оксиди Сульфуру
   • Оксиди Нітрогену
   • Оксиди Фосфору
   • Оксиди Силіцію
   • Одержання оксидів неметалічних елементів
   • Хімічні властивості оксидів неметалічних елементів
   • Окисно-відновні властивості неметалічних оксидів
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
   • Додаткове завдання
  • Тема 1.11. Сульфатна кислота та її солі — сульфати
   • Фізичні властивості сульфатної кислоти
   • Будова молекули сульфатної кислоти
   • Одержання сульфатної кислоти і сульфатів
   • Хімічні властивості сульфатної кислоти
   • Солі сульфатної кислоти — сульфати
   • Застосування сульфатної кислоти
   • Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин. Кислотні дощі
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
   • Додаткове завдання
   • Лабораторна робота № 6
  • Тема 1.12. Нітратна кислота і нітрати, їхнє поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах. Ортофосфатна кислота і фосфати
   • Фізичні властивості нітратної кислоти
   • Будова молекули нітратної кислоти
   • Одержання нітратної кислоти
   • Хімічні властивості нітратної кислоти
   • Солі нітратної кислоти — нітрати, їх хімічні властивості
   • Застосування нітратної кислоти та нітратів
   • Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах
   • Ортофосфатна кислота і її солі
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
   • Додаткове завдання
  • Тема 1.13. Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив і проблеми охорони природи. Роль хімії в розв'язанні продовольчої проблеми
   • Загальні відомості про мінеральні добрива
   • Класифікації мінеральних добрив
   • Мікроелементи
   • Раціональне використання добрив та охорона природи
   • Роль хімії у вирішенні продовольчої проблеми
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
   • Додаткове завдання
   • Лабораторна робота № 7
  • Тема 1.14. Карбонатна кислота, її солі, їх поширення та використання. Силікатна кислота
   • Будова і особливі властивості карбонатної кислоти
   • Одержання розчину карбонатної кислоти
   • Хімічні властивості розчину Н2СО3
   • Фізичні та хімічні властивості солей карбонатної кислоти
   • Поширення та застосування карбонатів і карбон(IV) оксиду
   • Принцип дії вуглекислотного вогнегасника
   • Метасилікатна (або силікатна) кислота
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
   • Додаткове завдання
   • Лабораторна робота № 8
  • Тема 1.15. Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон та їхнє використання
   • Скло
   • Виробництво цементу
   • Бетон
   • Силікатна кераміка
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
   • Додаткове завдання
  • Тема 1.16. Кругообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону
   • Кругообіг Оксигену
   • Кругообіг Карбону
   • Кругообіг Нітрогену
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
   • Додаткове завдання
  • Тема 1.17. Зразки розв'язання задач
   • Обчислення маси (об’єму, кількості) продукту реакції за масами (об’ємом, кількістю речовини) реагентів, один із яких узято в надлишку
   • Завдання, у яких дано об’єми газоподібних регентів
   • Обчислення виходу продукту реакції
  • Тема 1.18. Практична робота № 1
   • Добування карбон(IV) оксиду, взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів
  • Тестові завдання до теми «Неметалічні елементи та їх сполуки»
 • Розділ 2. Металічні елементи та їх сполуки
  • Тема 2.1. Загальна характеристика металічних елементів. Метали як прості речовини. Поширеність металічних елементів та їхніх сполук у природі
  • Тема 2.2. Загальні хімічні властивості металів
   • Взаємодія металів із простими речовинами-неметалами
   • Ряд стандартних електродних потенціалів
   • Взаємодія металів зі складними речовинами: кислотами, солями, водою
   • Амфотерні метали
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
   • Додаткове завдання
   • Лабораторна робота № 10
  • Тема 2.3. Корозія металів, захист від корозії
   • Явище корозії та чинники, які на неї впливають
   • Хімічна корозія
   • Електрохімічна корозія
   • Захист від корозії
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
   • Додакове завдання
  • Тема 2.4. Лужні метали
   • Розташування лужних елементів у Періодичній системі Д. І. Менделєєва та будова їх атомів
   • Поширення лужних елементів у природі
   • Одержання натрію і калію
   • Фізичні властивості лужних металів
   • Хімічні властивості лужних металів
   • Оксиди і гідроксиди лужних елементів
   • Біологічна роль Натрію, Калію і Цезію
   • Застосування лужних металів і їхніх сполук
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
   • Додадкові завдання
   • Лабораторна робота № 11
  • Тема 2.5. Магній і лужноземельні елементи
   • Загальна характеристика Магнію і лужноземельних елементів
   • Поширення лужноземельних металів у природі
   • Одержання і фізичні властивості лужноземельних металів і магнію
   • Хімічні властивості лужноземельних металів і магнію
   • Оксиди лужноземельних елементів і Магнію
   • Гідроксиди лужноземельних елементів і Магнію
   • Твердість води і способи її усунення
   • Біологічна роль Магнію і лужноземельних елементів
   • Застосування лужноземельних металів, магнію та їх сполук
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
   • Додадкові завдання
   • Лабораторна робота № 12, 13
  • Тема 2.6. Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Сполуки Алюмінію
   • Загальна характеристика Алюмінію
   • Поширення в природі й отримання
   • Фізичні та хімічні властивості алюмінію
   • Властивості свіжоотриманого алюміній оксиду та алюміній гідроксиду
   • Застосування алюмінію і його сполук
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
   • Лабораторна робота № 14
  • Тема 2.7. Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп
   • Загальна характеристика Феруму
   • Залізо в природі та відновлення заліза з його оксидів
   • Фізичні та хімічні властивості заліза
   • Властивості ферум(ІІ) оксиду та ферум(ІІ) гідроксиду
   • Властивості ферум(IІІ) оксиду та ферум(IІІ) гідроксиду
   • Застосування заліза та його біологічне значення
   • Мій конспект до уроку
   • Перевірте свої знання
   • Лабораторна робота № 15
  • Тема 2.8. Металічні руди. Загальні способи отримання металів
   • Металічні руди
   • Металургія та її види
   • Мій конспект до урок
   • Перевірте свої знання
   • Лабораторна робота № 16
  • Тема 2.9. Метали і сплави в сучасній техніці. Використання алюмінію, заліза та їх сплавів
   • Класифікація та характерні властивості сплавів
   • Методи обробки металів та сплавів
   • Легування сталей
   • Застосування алюмінієвих сплавів
   • Мій конспект до урок
   • Перевірте свої знання
  • Тема 2.10. Розвиток металургійних виробництв в Україні. Охорона навколишнього середовища при виробництві та використанні металів
   • Металургійна промисловість України
   • Виробництво чавуну та сталі
   • Охорона довкілля при виробництві та використанні металів
   • Мій конспект до урок
   • Перевірте свої знання
  • Тема 2.11. Практична робота № 2
   • Розв’язування експериментальних задач
  • Тестові завдання до теми «Металічні елементи та їх сполуки»
 • Додатки
  • Додаток 1. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва
  • Додаток 2. Таблиця відносної електронегативності елементів
  • Додаток 3. Таблиця розчинності
  • Додаток 4. Ряд активності металів