Навчальні матеріали  /  Загальна освіта  /  Віртуальна хімічна лабораторія. 10 клас

Віртуальна хімічна лабораторія. 10 клас

Електронний засіб навчального призначення (ЕЗНП) — електронний мультимедійний підручник «Віртуальна хімічна лабораторія. 10 клас» — розроблено згідно з  програмами  Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для стандартного і академічного рівнів викладання хімії. 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист  № 1.4/18-Г-277 від 29.04.2011).

ЕЗНП повністю відповідає хронологічній схемі вивчення хімії неметалічних і металічних елементів та їх сполук, та включає в себе 16 лабораторних та 2 практичні роботи.

 Кожна інтерактивна лабораторна робота складається з декількох етапів, а саме: ознайомлення з лабораторним обладнанням, виконання хімічного досліду з візуалізацією хімічних і фізичних процесів та заповнення лабораторного журналу, яке передбачає надання відповідей на запитання до кожного етапу роботи. Виконання хімічного досліду розраховано на 5—8 хвилин і може бути застосовано під час уроку для демонстрації та закріплення певного теоретичного матеріалу. Також кожна робота супроводжується стислим теоретичним матеріалом щодо процесів та явищ, які моделюються у віртуальному експерименті.

Виконання практичної роботи розраховано на 45 хвилин для закріплення окремої теми та реалізації отриманих навичок. Практична робота містить низку теоретичних задач, які слід розв’язати для успішного виконання хімічного досліду.

ЕЗНП повністю адаптовано для використання як на персональному комп’ютері для самостійної роботи учня (персональна версія), так і в комп’ютерній мережі навчального закладу (мережева версія) для колективної форми навчання, проведення контролю знань. При створенні ЕЗНП враховано вік учнів для кращого використання дидактичних можливостей віртуальних інтерактивних робіт в порівнянні з друкованими підручниками і посібниками.

Для більш повного  викладу предмету хімії  рекомендується використання ЕЗНП «Віртуальна хімічна лабораторія. 10 клас» у комплекті  з  ЕЗНП «Хімія. 10 клас».

Оновлення до версії 1.1.

Коментарі