Навчальні матеріали  /  Загальна освіта  /  Хімія. 10 клас

Хімія. 10 клас

Електронний засіб навчального призначення (ЕЗНП) — електронний мультимедійний підручник «Хімія. 10 клас» — розроблено згідно з  програмами  Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України  для стандартного і академічного рівня викладання хімії.

Схвалено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист  № 1.4/18-Г-278 від 29.04.2011).

Містить теоретичний матеріал до тем  «Неметалічні елементи та їх сполуки», «Металічні елементи та їх сполуки», фотографії, відеофрагменти,  комп'ютерні інтерактивні анімації фізико-хімічних процесів, статичні і велику кількість динамічних ілюстрацій, інтерактивні тренажери, систему контролю знань з чотирирівневими тестовими завданнями.

ЕЗНП має супровід через мережу Інтернет та повністю адаптовано для використання як на персональному комп’ютері для самостійної роботи учня (персональна версія), так і в комп’ютерній мережі навчального закладу для колективної форми навчання (мережева версія), проведення контролю знань*. Вищенаведене дозволяє використовувати його для підтримки фронтальних, індивідуальних і групових форм роботи учнів на уроках та в позакласній роботі. При створенні ЕЗНП враховано вік учнів для кращого використання дидактичних можливостей віртуальних інтерактивних робіт в порівнянні з друкованими підручниками і посібниками.

Для більш повного  викладу предмету хімії  рекомендується використання ЕЗНП «Хімія. 10 клас»   у комплекті  з  ЕЗНП «Віртуальна хімічна лабораторія. 10 клас»

 

* - доступно в мережевій версії

Коментарі