Інформатика. 10 клас  /  Зміст  /  Розділ 3. Комп'ютерні презентації  /  Тема 3.2. Знайомство з програмою Microsoft Office PowerPoint 2007

Inhaltsverzeichnis:
 • Розділ 3. Комп'ютерні презентації
  • Тема 3.2. Знайомство з програмою Microsoft Office PowerPoint 2007

3.2.1. Інтерфейс програми PowerPoint

a

Програма створення презентацій входить до складу пакету програм Microsoft Office.

При завантаженні програми PowerPoint на екрані з’являється вікно програми (рис. 3.2.1), яке містить такі елементи графічного інтерфейсу:

 • рядок заголовка з назвою програми та назвою документа. При створенні нової презентації назва документа встановлюється автоматично як «Презентація1»;
 • кнопка Office (), яка містить команди для управління файлом;
 • панель швидкого доступу (), яку користувач може настроїти для зручної роботи над презентацією;
 • стрічка команд із закладками. На кожній закладці розташовано групи команд, об’єднаних залежно від дій, що вони виконують. Наприклад, щоб додати до презентації нові елементи, такі як малюнки, діаграми, таблиці, дату і час створення презентації тощо, потрібно скористатися закладкою Вставка. Для роботи над дизайном презентації — оформлення тла слайдів, підбору шрифтів, ефектів потрібно скористатися закладкою Дизайн;
 • область структури і слайдів, яка демонструє ескізи слайдів, що містяться в презентації;
 • поточний слайд презентації;
 • область нотаток до слайда — кожний слайд може містити текстові нотатки, які є невидимими при демонстрації презентації на екрані, але можуть бути зручними для доповідача.
  В області нотаток можна розміщати текст, який є надлишковим для слайдів, але допомагає доповідачу висвітлити весь необхідний зміст. Нотатки також можна роздрукувати або вивести тільки на монітор доповідача, приховуючи від аудиторії;
 • рядок стану, який містить інформацію про номер поточного слайда, загальну кількість слайдів презентації, обраний стиль оформлення слайдів;
 • кнопки перемикання режимів перегляду презентації , які знаходяться справа від рядка стану.

У Звичайному режимі відбувається створення і редагування слайдів. У цьому режимі можна також додавати або вилучати слайди, їх копіювати або переносити. При налагодженні великих презентацій зручно користуватися режимом Сортувальника слайдів , в якому слайди представлені у вигляді ескізів, що дозволяє легко змінювати порядок слайдів, встановлювати час показу кожного з слайдів тощо.

Для перегляду слайдів, починаючи з поточного, потрібно вибрати режим Показу слайдів . При перегляді презентації перехід від одного слайда до іншого здійснюється за допомогою натискання лівої кнопки миші у будь-якому місці екрана.

Презентацію можна також переглянути іншими способами:

 • за допомогою відповідних піктограм закладки Показ слайдів: З початку (), З поточного слайда (), Настроюваний показ слайдів ();
 • за допомогою клавіші F5;
 • за допомогою піктограм Показ слайдів () закладки Вигляд;

 • елемент керування для змінення масштабу;
 • область завдань, яка показує можливі дії розробника залежно від ситуації. Область завдань з’являється автоматично при виборі тих чи інших закладок. Наприклад, при настройці анімації в області завдань можна вибрати окремі параметри ефектів.

Рис. 3.2.1. Вікно програми створення презентацій PowerPoint 2007

продивитись анімацію

продивитись анімацію

продивитись анімацію

Зміст | 3.1.3. Етапи створення мультимедійної презентації | 3.2.2. Шляхи створення презентації у програмі PowerPont 2007 | zum Seitenanfang