Інформатика. 10 клас

Зміст

 • Розділ 1. Інформаційні технології у навчанні
  • Тема 1.1. Навчання в Інтернеті
   • 1.1.1. Навчання в Інтернеті — ключ до життєвого успіху
   • 1.1.2. Правила використання Інтернет-ресурсів
   • 1.1.3. Види довідникових ресурсів
   • 1.1.4. Енциклопедії, довідники, словники в Інтернеті. Корисні посилання
   • 1.1.5. З історії енциклопедій
   • 1.1.6. Найвидатніші універсальні енциклопедії світу
   • 1.1.7. Словники української мови в Інтернеті
   • 1.1.8. Он-лайн перекладачі
   • 1.1.9. Навчання англійської мови в Інтернеті
   • 1.1.10. Інтерактивне дистанційне навчання
 • Розділ 2. Текстовий процесор
  • Тема 2.1. Робота зі списками
   • 2.1.1. Види списків
   • 2.1.2. Маркіровані списки
   • 2.1.3. Нумеровані списки
   • 2.1.4. Багаторівневі списки
   • 2.1.5. Додаткові можливості при роботі зі списками
  • Тема 2.2. Налаштування параметрів сторінок
   • 2.2.1. Етапи підготовки документа до друку
   • 2.2.2. Встановлення розміра аркуша
   • 2.2.3. Встановлення орієнтації аркуша
   • 2.2.4. Встановлення полів сторінки
   • 2.2.5. Колонтитули
   • 2.2.6. Попередній перегляд та друкування документа
   • 2.2.7. Формати аркушів паперу
  • Тема 2.3. Таблиці в текстових документах
   • 2.3.1. Вставлення таблиць до документа
   • 2.3.2. Компоненти таблиці
   • 2.3.3. Виділення елементів таблиці
   • 2.3.4. Форматування тексту в таблиці
   • 2.3.5. Зміна висоти рядків і ширини стовпців таблиці
   • 2.3.6. Зміна структури таблиці
   • 2.3.7. Оформлення таблиць
   • 2.3.8. Обчислення в таблицях
   • 2.3.9. Правила оформлення таблиць у документах
  • Тема 2.4. Графічні зображення в текстових документах
   • 2.4.1. Види графічних зображень у текстових документах
   • 2.4.2. Вставка рисунків із файлу
   • 2.4.3. Вставка рисунків із колекції Clip Gallery
   • 2.4.4. Розміщення рисунків у тексті документа
   • 2.4.5. Дії щодо редагування і форматування графічних зображень
   • 2.4.6. Змінення розмірів та кута повороту зображення
   • 2.4.7. Змінення яскравості та контрастності рисунка. Перефарбування рисунка
   • 2.4.8. Змінення стилю оформлення рисунка
   • 2.4.9. Створення графічних зображень у середовищі текстового процесора Microsoft Word
   • 2.4.10. Створення і редагування автофігур
  • Тема 2.5. Робота з редактором формул
   • 2.5.1. Способи введення формул
   • 2.5.2. Введення формул — складних математичних виразів
   • 2.5.3. Редагування формул
  • Тема 2.6. Використання стилів в оформленні документів
   • 2.6.1. Поняття стилю
   • 2.6.2. Застосування стилів до тексту
   • 2.6.3. Створення нового стилю
   • 2.6.4. Автоматичне створення змісту
   • 2.6.5. Шаблони документів
 • Розділ 3. Комп'ютерні презентації
  • Тема 3.1. Комп'ютерні презентації як засіб подання інформації
   • 3.1.1. Поняття презентації. Призначення презентацій
   • 3.1.2. Можливості програм створення презентацій
   • 3.1.3. Етапи створення мультимедійної презентації
  • Тема 3.2. Знайомство з програмою Microsoft Office PowerPoint 2007
  • Тема 3.3. Оформлення текстових надписів та графічних елементів на слайдах
   • 3.3.1. Форматування тексту на слайдах презентації
   • 3.3.2. Оформлення таблиць
   • 3.3.3. Вставлення до слайдів рисунків, діаграм та схем
   • 3.3.4. Вставлення графічних зображень до слайдів
  • Тема 3.4. Оформлення слайдів
   • 3.4.1. Вибір дизайну слайдів
   • 3.4.2. Анімаційні ефекти
   • 3.4.3. Створення гіперпосилань
   • 3.4.4. Зберігання та відкриття презентації
   • 3.4.5. Управління показом презентації
   • 3.4.6. Рекомендації до оформлення слайдів презентації
   • 3.4.7. Корисні посилання на Інтернет-ресурси, присвячені створенню презентацій
 • Розділ 4. Системи опрацювання табличних даних
  • Тема 4.1. Електронні таблиці. Основні поняття електронних таблиць
   • 4.1.1. Поняття електронної таблиці
   • 4.1.2. Запуск табличного процесора
   • 4.1.3. Відкриття й збереження документа
  • Тема 4.2. Інтерфейс табличного процесора
   • 4.2.1. Огляд інтерфейсу табличного процесора
   • 4.2.2. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки
   • 4.2.3. Виділення клітинок і діапазонів клітинок
   • 4.2.4. Навігація аркушем і книгою. Виділення елементів книги й аркуша
   • 4.2.5. Дії над аркушами електронної таблиці
  • Тема 4.3. Уведення даних у клітинки електронної таблиці
   • 4.3.1. Введення числових та текстових даних у клітинки
   • 4.3.2. Формати даних електронної таблиці
   • 4.3.3. Введення дати та часу
   • 4.3.4. Введення у клітинку послідовності даних
  • Тема 4.4. Використання формул в електронних таблицях
   • 4.4.1. Введення формул
   • 4.4.2. Уведення арифметичних виразів
   • 4.4.3. Абсолютні, відносні та змішані посилання на клітинки і діапазони клітинок
   • 4.4.4. Функції у електронних таблицях
   • 4.4.5. Користування майстром функцій
   • 4.4.6. Автозаповнення при введенні формул
   • 4.4.7. Найчастіше вживані функції
   • 4.4.8. Обчислення суми чисел
   • 4.4.9. Функція розгалуження
   • 4.4.10. Обчислення складених умов
   • 4.4.11. Повідомлення про помилкові дані у клітинках
  • Тема 4.5. Форматування клітинок таблиці
   • 4.5.1. Копіювання вмісту клітинок таблиці
   • 4.5.2. Переміщення даних
   • 4.5.3. Вилучення даних (очищення вмісту клітинки)
   • 4.5.4. Форматування даних за зразком
   • 4.5.5. Редагування структури таблиці
  • Тема 4.6. Побудова графіків і діаграм
   • 4.6.1. Інструменти для побудови діаграм і графіків
   • 4.6.2. Різновиди діаграм, призначення
   • 4.6.3. Засоби форматування діаграм
   • 4.6.4. Етапи побудови діаграми у середовищі табличного процесора
  • Тема 4.7. Сортування й фільтрування даних у таблицях
   • 4.7.1. Поняття сортування й фільтрування даних
   • 4.7.2. Сортування даних
   • 4.7.3. Фільтрація даних електронної таблиці
   • 4.7.4. Приклад відбору даних за допомогою інструменту Фільтр
   • 4.7.5. Приклад відбору даних за допомогою розширеного фільтра
  • Тема 4.8. Проміжні підсумки та зведені таблиці
   • 4.8.1. Створення таблиць з проміжними підсумками
   • 4.8.2. Побудова зведених таблиць
   • 4.8.3. Умовне форматування даних
 • Розділ 5. Служби Інтернету
  • Тема 5.1. Електронна пошта
   • 5.1.1. Електронна пошта — сучасний спосіб листування
   • 5.1.2. Принципи функціонування електронної пошти
   • 5.1.3. Адреса електронної пошти
   • 5.1.4. Як відбувається обмін повідомленнями за допомогою електронної пошти
   • 5.1.5. Реєстрація електронної скриньки через веб-інтерфейс
   • 5.1.6. Робота з електронною скринькою через веб-інтерфейс
   • 5.1.7. Перегляд одержаних повідомлень
   • 5.1.8. Правила підготовки листа
   • 5.1.9. Написання електронного листа
   • 5.1.10. Емоції в електронному листі
   • 5.1.11. Налаштування поштової програми
   • 5.1.12. Створення облікового запису
   • 5.1.13. Листування за допомогою поштової програми
   • 5.1.14. Етикет у електронному листуванні
  • Тема 5.2. Спілкування та бесіди в режимі реального часу
   • 5.2.1. Обмін миттєвими повідомленнями і форуми
   • 5.2.2. Спілкування у групах осіб за допомогою служби IRC
   • 5.2.3. Персональне спілкування за допомогою програм Інтернет-пейджерів
   • 5.2.4. Спілкування за допомогою технологій ІР-телефонії
   • 5.2.5. Форуми
   • 5.2.6. Підключення до форуму
   • 5.2.7. Правила етикету при спілкуванні на форумах і чатах