Информатика. 10 класс

Содержание

 • Раздел 1. Информационные технологии в обучении
  • Тема 1.1. Обучение в Интернете
   • 1.1.1. Веб-энциклопедии
   • 1.1.2. Обзор украинских и зарубежных образовательных веб-ресурсов
   • 1.1.3. Интерактивное дистанционное обучение
   • 1.1.4. Енциклопедії, довідники, словники в Інтернеті. Корисні посилання
   • 1.1.5. З історії енциклопедій
   • 1.1.6. Найвидатніші універсальні енциклопедії світу
   • 1.1.7. Словники української мови в Інтернеті
   • 1.1.8. Он-лайн перекладачі
   • 1.1.9. Навчання англійської мови в Інтернеті
   • 1.1.10. Інтерактивне дистанційне навчання
 • Раздел 2. Текстовый процессор
  • Тема 2.1. Работа со списками
   • 2.1.1. Виды списков
   • 2.1.2. Маркированные списки
   • 2.1.3. Нумерованные списки
   • 2.1.4. Многоуровневые списки
   • 2.1.5. Дополнительные возможности при работе со списками
  • Тема 2.2. Настройка параметров страниц
   • 2.2.1. Этапы подготовки документа к печати
   • 2.2.2. Установка размера листа
   • 2.2.3. Установка ориентации листа
   • 2.2.4. Установка полей страницы
   • 2.2.5. Колонтитулы
   • 2.2.6. Предварительный просмотр и печать документа
   • 2.2.7. Форматы листов бумаги
  • Тема 2.3. Вставка таблиц и изображений в текстовый документ
   • 2.3.1. Вставка таблицы в текстовый документ
   • 2.3.2. Оформление таблицы
   • 2.3.3. Вставка изображений в текстовый документ
   • 2.3.4. Настройка свойств изображений
   • 2.3.5. Зміна висоти рядків і ширини стовпців таблиці
   • 2.3.6. Зміна структури таблиці
   • 2.3.7. Оформлення таблиць
   • 2.3.8. Обчислення в таблицях
   • 2.3.9. Правила оформлення таблиць у документах
  • Тема 2.4. Работа с редактором формул
   • 2.4.1. Види графічних зображень у текстових документах
   • 2.4.2. Вставка рисунків із файлу
   • 2.4.3. Вставка рисунків із колекції Clip Gallery
   • 2.4.4. Розміщення рисунків у тексті документа
   • 2.4.5. Дії щодо редагування і форматування графічних зображень
   • 2.4.6. Змінення розмірів та кута повороту зображення
   • 2.4.7. Змінення яскравості та контрастності рисунка. Перефарбування рисунка
   • 2.4.8. Змінення стилю оформлення рисунка
   • 2.4.9. Створення графічних зображень у середовищі текстового процесора Microsoft Word
   • 2.4.10. Створення і редагування автофігур
  • Тема 2.5. Стилевое оформление документов
   • 2.5.1. Использование стилей
   • 2.5.2. Правила стилевого оформления документов различных типов
   • 2.5.3. Понятие о схеме документа
  • Тема 2.6. Використання стилів в оформленні документів
   • 2.6.1. Поняття стилю
   • 2.6.2. Застосування стилів до тексту
   • 2.6.3. Створення нового стилю
   • 2.6.4. Автоматичне створення змісту
   • 2.6.5. Шаблони документів
 • Раздел 3. Компьютерные презентации
  • Тема 3.1. Компьютерная презентация как средство представления информации
   • 3.1.1. Понятие презентации. Назначение презентаций
   • 3.1.2. Возможности программ создания презентаций
   • 3.1.3. Этапы создания мультимедийной презентации
  • Тема 3.2. Знакомство с программой Microsoft Office PowerPoint 2007
  • Тема 3.3. Оформление текстовых надписей и графических элементов на слайдах
   • 3.3.1. Форматирование текста на слайдах презентации
   • 3.3.2. Оформление таблиц
   • 3.3.3. Вставка в слайды рисунков, диаграмм и схем
   • 3.3.4. Создание фотоальбома
  • Тема 3.4. Оформление слайдов
   • 3.4.1. Выбор дизайна слайдов
   • 3.4.2. Создание гиперссылок
   • 3.4.3. Сохранение и открытие презентации
   • 3.4.4. Управление показом презентации
   • 3.4.5. Рекомендации по оформлению слайдов презентации
   • 3.4.6. Ссылки на интересные интернет-сервисы, посвященные созданию презентаций
   • 3.4.7. Корисні посилання на Інтернет-ресурси, присвячені створенню презентацій
 • Раздел 4. Системы обработки табличных данных
  • Тема 4.1. Понятие электронной таблицы
   • 4.1.1. Сущность электронной таблицы
   • 4.1.2. Запуск табличного процессора
   • 4.1.3. Открытие и сохранение документа
  • Тема 4.2. Интерфейс табличного процессора
   • 4.2.1. Основные понятия электронной таблицы
   • 4.2.2. Навигация по листу и книге
   • 4.2.3. Выделение элементов книги и листа
   • 4.2.4. Навігація аркушем і книгою. Виділення елементів книги й аркуша
   • 4.2.5. Дії над аркушами електронної таблиці
  • Тема 4.3. Ввод и редактирование содержимого электронной таблицы
   • 4.3.1. Ввод данных в ячейки и редактирование их содержимого
   • 4.3.2. Копирование, перемещение и удаление данных
   • 4.3.3. Автозаполнение
   • 4.3.4. Форматирование данных, ячеек и диапазонов ячеек
  • Тема 4.4. Использование формул в электронных таблицах
   • 4.4.1. Введення формул
   • 4.4.2. Уведення арифметичних виразів
   • 4.4.3. Абсолютні, відносні та змішані посилання на клітинки і діапазони клітинок
   • 4.4.4. Функції у електронних таблицях
   • 4.4.5. Користування майстром функцій
   • 4.4.6. Автозаповнення при введенні формул
   • 4.4.7. Найчастіше вживані функції
   • 4.4.8. Обчислення суми чисел
   • 4.4.9. Функція розгалуження
   • 4.4.10. Обчислення складених умов
   • 4.4.11. Повідомлення про помилкові дані у клітинках
  • Тема 4.5. Графический анализ рядов данных
   • 4.5.1. Копіювання вмісту клітинок таблиці
   • 4.5.2. Переміщення даних
   • 4.5.3. Вилучення даних (очищення вмісту клітинки)
   • 4.5.4. Форматування даних за зразком
   • 4.5.5. Редагування структури таблиці
  • Тема 4.6. Использование функций в электронных таблицах
   • 4.6.1. Інструменти для побудови діаграм і графіків
   • 4.6.2. Різновиди діаграм, призначення
   • 4.6.3. Засоби форматування діаграм
   • 4.6.4. Етапи побудови діаграми у середовищі табличного процесора
  • Тема 4.7. Сортировка и фильтрация данных в таблицах
   • 4.7.1. Поняття сортування й фільтрування даних
   • 4.7.2. Сортування даних
   • 4.7.3. Фільтрація даних електронної таблиці
   • 4.7.4. Приклад відбору даних за допомогою інструменту Фільтр
   • 4.7.5. Приклад відбору даних за допомогою розширеного фільтра
  • Тема 4.8. Анализ данных в электронных таблицах
   • 4.8.1. Створення таблиць з проміжними підсумками
   • 4.8.2. Побудова зведених таблиць
   • 4.8.3. Умовне форматування даних
 • Раздел 5. Службы Интернета
  • Тема 5.1. Электронная почта
   • 5.1.1. Електронна пошта — сучасний спосіб листування
   • 5.1.2. Принципи функціонування електронної пошти
   • 5.1.3. Адреса електронної пошти
   • 5.1.4. Як відбувається обмін повідомленнями за допомогою електронної пошти
   • 5.1.5. Реєстрація електронної скриньки через веб-інтерфейс
   • 5.1.6. Робота з електронною скринькою через веб-інтерфейс
   • 5.1.7. Перегляд одержаних повідомлень
   • 5.1.8. Правила підготовки листа
   • 5.1.9. Написання електронного листа
   • 5.1.10. Емоції в електронному листі
   • 5.1.11. Налаштування поштової програми
   • 5.1.12. Створення облікового запису
   • 5.1.13. Листування за допомогою поштової програми
   • 5.1.14. Етикет у електронному листуванні
  • Тема 5.2. Общение и беседы в режиме реального времени
   • 5.2.1. Обмін миттєвими повідомленнями і форуми
   • 5.2.2. Спілкування у групах осіб за допомогою служби IRC
   • 5.2.3. Персональне спілкування за допомогою програм Інтернет-пейджерів
   • 5.2.4. Спілкування за допомогою технологій ІР-телефонії
   • 5.2.5. Форуми
   • 5.2.6. Підключення до форуму
   • 5.2.7. Правила етикету при спілкуванні на форумах і чатах