Lernmaterialien  /  Загальна освіта  /  Інформатика. 10 клас

Інформатика. 10 клас

Електронний засіб навчального призначення (ЕЗНП) — електронний мультимедійний підручник «Інформатика. 10 клас» — призначений для використання як дидактичний засіб на уроках інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах, у самостійній роботі учнів з опрацювання матеріалу курсу, а також для дистанційного навчання із застосуванням Інтернет-технологій. 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист  № 1.4/18-Г-345 від 07.06.2011).

Матеріал ЕЗНП повністю відповідає чинній навчальній програмі для  10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів академічного рівня і складається з 7 розділів: «Інформаційні технології у навчанні», «Текстовий процесор», «Комп’ютерні презентації», «Системи опрацювання табличних даних», «Служби Інтернету» та інше. За змістовним наповненням матеріал підручника виходить за межі основного змісту тем навчальної програми курсу інформатики, що дозволяє вчителю варіювати зміст навчання, реалізуючи індивідуальний і диференційований підхід, а учням розширювати свої знання.

Виклад теоретичного матеріалу супроводжується ілюстраціями, інтерактивними анімаціями, що сприяє кращому усвідомленню навчального матеріалу учнями і стимулює їх пізнавальний інтерес.

*До кожного розділу запропоновано завдання для самостійної роботи учнів і підсумковий тест, який містить комплект завдань зростаючої складності, різних за формою подання.*

*Використання запропонованого електронного підручника (мережевої версії) надає вчителю такі можливості: добирати теоретичний матеріал для уроку, завдання для учнів, здійснювати контроль і оцінювання їх навчальних досягнень, зберігати показники результативності навчальної діяльності учнів, а також розширювати методичну базу підручника за рахунок його доповнення авторськими матеріалами (додатковими розділами, варіантами завдань, тестів тощо).*

Учень може застосовувати підручник на уроці для виконання завдань, поставлених вчителем, а також для самостійної роботи за власним планом.

Змістове наповнення, приємний інтерфейс, багатофункціональність програмного засобу є основою зручності й доцільності його використання у навчанні.

* - доступно в мережевій версії

Коментарі