Біологія. 10 клас

Зміст

 • Вступ
  • Загальні відомості
   • § 1. Біологія як система наук. Значення біології
   • § 2. Рівні організації життя. Методи біологічних досліджень
 • Розділ 1. Молекулярний рівень організації життя
  • Тема 1.1. Неорганічні речовини
   • § 3. Хімічні елементи в живих організмах
   • § 4. Неорганічні речовини у живих організмах
   • § 5. Вода. Її властивості і біологічна роль
  • Тема 1.2. Органічні речовини
   • § 6. Органічні речовини живих істот. Ліпіди
   • § 7. Вуглеводи
   • § 8. Білки. Будова та властивості
   • § 9. Функції білків
   • § 10. Нуклеїнові кислоти
   • § 11. Біологічно активні речовини
 • Розділ 2. Клітинний рівень організації життя
  • Тема 2.1. Загальний план будови клітин. Поверхневий апарат. Ядро
   • § 12. Цитологія. Методи цитологічних досліджень
   • § 13. Біологічні мембрани. Їхня будова та функції
   • § 14. Поверхневий апарат клітини
   • § 15. Будова і функції ядра клітин
   • § 16. Клітини прокаріотів і еукаріотів
  • Тема 2.2. Цитоплазма клітин
   • § 17. Цитоплазма та клітинні включення
   • § 18. Немембранні та одномембранні органели
   • § 19. Двомембранні органели
   • § 20. Обмін речовин: пластичний і енергетичний обмін
   • § 21. Енергетичний обмін
   • § 22. Фотосинтез і його космічне значення
   • § 23. Біосинтез білка
  • Тема 2.3. Клітина як цілісна система
   • § 24. Мітоз
   • § 25. Хромосоми на різних стадіях клітинного циклу
   • § 26. Мейоз
   • § 27. Сучасна клітинна теорія. Сучасні цитотехнології
 • Розділ 3. Організмовий рівень життя
  • Тема 3.1. Неклітинні форми життя
   • § 28. Віруси. Будова і особливості життєдіяльності
   • § 29. Розмноження та життєвий цикл вірусів
   • § 30. Роль вірусів у природі
   • § 31. Віроїди і пріони
  • Тема 3.2. Одноклітинні організми
   • § 32. Прокаріоти. Особливості життєдіяльності
   • § 33. Роль бактерій у природі і житті людини
   • § 34. Особливості організації та життєдіяльності одноклітинних еукаріотів
  • Тема 3.3. Багатоклітинні організми
   • § 35. Багатоклітинні еукаріотичні організми
   • § 36. Тканини рослин
   • § 37. Тканини тварин і людини
   • § 38. Органи багатоклітинних організмів та системи органів
   • § 39. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів
   • § 40. Сучасні гістотехнології
 • Тестування