eLearning Materials  /  Загальна освіта  /  Біологія. 10 клас

Біологія. 10 клас

Електронний засіб навчального призначення (ЕЗНП) — електронний мультимедійний підручник «Біологія. 10 клас» з курсу загальної біології для 10 класу, під час розробки якого використовувались сучасні ІТ-технології.

ЕЗНП відповідає чинній програмі з біології для 10 класу рівня стандарту та академічного рівня.

Схвалено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 14.1/10-328 від 08.02.2012).

Містить у повному обсязі навчальний матеріал — 46  інтерактивних уроків, які мають статичні та динамічні ілюстрації (понад 500), дикторський текст (20 хвилин), схеми, моделі біологічних процесів (понад 150), різнорівневі інтерактивні і тестові завдання (8 тематичних оцінювань, всього 128 завдань), питання для самоконтролю після кожного параграфу, словник, інший корисний і цікавий матеріал для ефективного навчання та об’єктивного визначення рівня навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою.

Тестова система(*) підручника розроблена з урахуванням програмних вимог, досягнень тестології і специфікації завдань ЗНО. Її використання дозволить учителю максимально об’єктивно визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми протягом одного уроку, виконати  якісний педагогічний аналіз, активізувати пізнавальний інтерес учнів, зробити уроки цікавими, підвищити ефективність навчального процесу, підняти власний професійний рівень, престиж свого предмету і при цьому значно заощадити енергію і час.

ППЗ повністю адаптовано для використання як на персональному комп’ютері  для самостійної роботи учня (персональна версія), так і в комп’ютерній мережі навчального закладу (мережева версія) для колективної форми навчання за допомогою мультимедійного проектора і інтерактивної дошки або звичайного екрана. При створенні ЕЗНП враховано вік учнів для кращого використання дидактичних можливостей віртуальних інтерактивних робіт в порівнянні з друкованими підручниками і посібниками.

* - доступно в мережевій версії

Рецензія

на педагогічний програмний засіб «Біологія. 10 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Академічний рівень. Харків. Компанія СМІТ. 2011 Деменко О.І., та ін.

Рецензент: Додь Володимир Васильович – вчитель-методист біології та хімії вищої категорії Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» Печерського району м. Києва, викладач Міжнародного Соломонового університету 

Рецензія (PDF версия).

Оновлення до версії 1.3. від 8 грудня 2011 року

Оновлення до версії 1.4. від 10 грудня 2012 року (тільки для мережевої версії)

Коментарі