Віртуальна біологічна лабораторія. 10 клас

Зміст

 • Розділ 1. Молекулярний рівень організації життя
  • Тема 2.1. Неорганічні речовини
   • Практична робота №1. Визначення вмісту води у власному організмі
  • Тема 1.2. Органічні речовини
   • Лабораторна робота №1. Визначення деяких органічних речовин та їх властивостей
   • Лабораторна робота №2. Вивчення властивостей ферментів
   • Практична робота № 2. Розв'язання елементарних вправ з транскрипції та реплікації. Визначення довжини, маси, нуклеотидного складу молекул нуклеїнових кислот
   • Практична робота № 3. Ознайомлення з інструкціями з використання медичних препаратів, засобів побутової хімії тощо та оцінка їхньої небезпеки
   • Практична робота № 4. Оцінка продуктів харчування за їх хімічним складом
 • Розділ 2. Клітинний рівень організації життя
  • Тема 2.1. Загальний план будови клітин. Поверхневий апарат. Ядро
   • Лабораторна робота № 3. Будова клітин прокаріотів та еукаріотів
   • Лабораторна робота № 4* Спостереження явища плазмолізу та деплазмолізу в клітинах рослин
   • Лабораторна робота № 5* Мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова ядра
  • Тема 2.2. Цитоплазма клітин
   • Лабораторна робота № 6*. Вивчення будови одномембранних органел
   • Лабораторна робота № 7*. Вивчення будови двомембранних органел
   • Лабораторна робота № 8. Рух цитоплазми в клітинах рослин
   • Практична робота № 5. Розв’язання елементарних вправ з трансляції
  • Тема 2.3. Клітина як цілісна система
   • Лабораторна робота № 9. Будова хромосом
   • Лабораторна робота № 10. Мітотичний поділ клітин
   • Практична робота № 6. Порівняння мітозу і мейозу
 • Розділ 3. Організмений рівень життя
  • Тема 3.1. Одноклітинні організми
   • Практична робота № 7. Порівняння симптомів захворювань, які викликаються вірусами і бактеріями
  • Тема 3.2. Багатоклітинні організми
   • Лабораторна робота №11. Будова тканин тваринного організму
   • Лабораторна робота №12. Будова тканин рослинного організму