Телекомунікаційні системи та мережі. Том 2. Абонентський доступ і технології локальних мереж.

Зміст

 • Перелік скорочень
 • Вступ
 • Розділ 1. Принципи побудови та функціонування локальних мереж
  • Тема 1.1. Загальні відомості про локальні мережі
   • 1.1.1. Основні поняття та визначення
   • 1.1.2. Класифікація та основні характеристики локальних мереж
  • Тема 1.2. Характеристика співвідношення рівнів еталонної моделі ВВС та моделі IEEE
   • 1.2.1. Характеристика рівня управління логічним каналом
   • 1.2.2. Структура кадрів LLC
   • 1.2.3. Характеристика рівня управління доступом до середовища
   • 1.2.4. Формати кадрів рівня МАС
  • Тема 1.3. Специфікації фізичного середовища Ethernet
  • Тема 1.4. Розрахунок характеристик мережі Ethernet 10 Мбіт/с
   • 1.4.1. Розрахунок пропускної здатності мережі
   • 1.4.2. Методика розрахунку конфігурації мережі
  • Тема 1.5. Технологія Token Ring
   • 1.5.1. Маркерний метод доступу до загального середовища передачі
   • 1.5.2. Формати кадрів Token Ring
   • 1.5.3. Фізичний рівень технології Token Ring
  • Тема 1.6. Технологія FDDI
   • 1.6.1. Основні характеристики технології
   • 1.6.2. Відмовостійкість технології FDDI
   • 1.6.3. Фізичний рівень технології FDDI
  • Тема 1.7. Напрямки розвитку технології Ethernet
   • 1.7.1. Улаштування та функціонування комутаторів
   • 1.7.2. Віртуальні локальні мережі
   • 1.7.3. Розвиток технології локальних мереж швидкості 100 Мбіт/с
   • 1.7.4 Фізичний рівень технології Fast Ethernet
   • 1.7.5 Правила побудови сегментів Fast Ethernet під час використання повторювачів
   • 1.7.6. Особливості технології 100VG-AnyLAN
  • Тема 1.8. Високошвидкісна технологія Gigabit Ethernet
   • 1.8.1. Засоби забезпечення діаметра мережі в 200 м на поділюваному середовищі
   • 1.8.2. Специфікації фізичного середовища стандарту 802.3z
   • 1.8.3. Gigabit Ethernet на крученій парі категорії 5
   • 1.8.4. Структура рівнів і обладнання стандарту Gigabit Ethernet
  • Тема 1.9. Технологія 10 Gigabit Ethernet
  • Тема 1.10. Контрольні запитання та завдання
  • Тема 1.11. Тести до Розділу 1.
 • Розділ 2. Системи радіодоступу
  • Тема 2.1. Технологія Bluetooth
   • 2.1.1. Основи роботи на фізичному рівні
   • 2.1.2. Основи роботи на канальному рівні
   • 2.1.3. Принципи функціонування технології Bluetooth
   • 2.1.4. Апаратна реалізація. Модуль Ericsson Bluetooth ROK 101 007
  • Тема 2.2. Технологія DECT
   • 2.2.1. Основи роботи на фізичному рівні
   • 2.2.2. Основи роботи на канальному і мережному рівнях
  • Тема 2.3. Технологія Wi-Fi (Стандарт 802.11)
   • 2.3.1. Загальна характеристика стандартів сімейства IEEE 802.11
   • 2.3.2. Компоненти та структура безпроводової локальної мережі
   • 2.3.3. Архітектура стеку протоколів сімейства IEEE 802.11
   • 2.3.4. Організація мережі на канальному рівні
   • 2.3.5. Фізичний рівень
   • 2.3.6. Організація безпеки безпроводових мереж
  • Тема 2.4. Технологія радіодоступу Wi-MAX
   • 2.4.1. Загальна характеристика технології радіодоступу Wi-MAX
   • 2.4.2. Передача сигналів в умовах багатопроменевого поширення та методи зниження впливу інтерференції
   • 2.4.3. MAC-рівень стандарту IEEE 802.16-2004
   • 2.4.4. Фізичний рівень стандарту IEEE 802.16. Режим WirelessMAN-SC
   • 2.4.5. Режим WirelessMAN-OFDM
   • 2.4.6. Режим OFDMA
   • 2.4.7. Використання адаптивних багатоантенних пристроїв
   • 2.4.8. Особливості побудови апаратури мережі Wi-MAX
  • Тема 2.5. Відкриті оптичні системи
  • Тема 2.6. Контрольні запитання та завдання
   • 2.6.1. Практичні завдання
   • 2.6.2. Контрольні запитання та завдання
 • Розділ 3. Технології мереж проводового доступу
  • Тема 3.1. Модеми каналу ТЧ
   • 3.1.1. Місце і роль модемів при передачі даних
   • 3.1.2. Класифікація модемів
   • 3.1.3. Улаштування сучасних модемів
   • 3.1.4. Інтерфейси взаємодії модемів з КОД RS-232 (V.24/V.28)
   • 3.1.5. Протоколи модуляції в модемах
   • 3.1.6. Рекомендації щодо вибору протоколів модуляції
  • Тема 3.2. Технології передачі цифровими абонентськими лініями
   • 3.2.1. Огляд технологій xDSL
   • 3.2.2. Еталонна модель мережі доступу
   • 3.2.3. Опис технології ADSL
    • Архітектура системи ADSL
    • Еталонні моделі передавачів ADSL для транспортування АТМ
    • Стек протоколів технології ADSL
    • Методи завадостійкого кодування технології ADSL
    • Методи модуляції технології ADSL
    • Модуляція з треліс-кодуванням
    • Ініціалізація
   • 3.2.4. Високошвидкісна цифрова абонентська лінія другого покоління
   • 3.2.5. Високошвидкісна цифрова абонентська лінія з передачею однією парою
    • Еталонна модель системи SHDSL
    • PMD-рівень системи SHDSL
  • Тема 3.3. Особливості побудови високошвидкісних локальних мереж на базі ліній електропостачання
  • Тема 3.4. Контрольні запитання та завдання
 • Розділ 4. Пасивні оптичні мережі
  • Тема 4.1. Загальні відомості про пасивні оптичні мережі
  • Тема 4.2. Архітектура і принцип дії PON
  • Тема 4.3. Принцип дії PON
  • Тема 4.4. Стандарти PON
  • Тема 4.5. Технологія APON та протокол APON MAC
  • Тема 4.6. Технологія EPON
  • Тема 4.7. Формати кадрів EPON
  • Тема 4.8. Протокол MPCP
  • Тема 4.9. Емуляції в EPON
  • Тема 4.10. Ефективність EPON
  • Тема 4.11. Технологія й стандарти GPON
  • Тема 4.12. Структури кадрів у GPON
  • Тема 4.13. Активація ONT
  • Тема 4.14. Інкапсуляції в GPON
  • Тема 4.15. Переваги GPON
  • Тема 4.16. Порівняння EPON і GPON
  • Тема 4.17. Енергетичні співвідношення в мережі PON
  • Тема 4.18. Контрольні запитання та завдання
  • Тема 4.19. Тести до Розділу 4.
 • Розділ 5. Абонентська сигналізація
  • Тема 5.1. Абонентська лінія ISDN
  • Тема 5.2. Інтерфейси в опорних точках
  • Тема 5.3. Доступ користувача ISDN
  • Тема 5.4. Протокол DSS-1: фізичний рівень і рівень ланки даних
  • Тема 5.5. Протокол DSS-1: мережний рівень
   • 5.5.1. Функції протоколу Q.931
   • 5.5.2. Формати повідомлень
   • 5.5.3. Процедури обробки базового виклику
  • Тема 5.6. Контрольні запитання та завдання
 • Розділ 6. Системи татехнології цифрового телебачення.
  • 6.1. Фізичні основи телебачення
   • 6.1.1. Загальні відомості про телебачення
   • 6.1.2. Принципи телевізійної розгортки
   • 6.1.3. Параметри телевізійного зображення
    • 6.1.3.1. Вимоги до параметрів телевізійного зображення
    • 6.1.3.2. Око як приймач візуальної інформації
    • 6.1.3.3. Оцінка параметрів телевізійного зображення
   • 6.1.4. Структура сигналу аналогового чорно-білого телебачення
   • 6.1.5. Колір на екрані телевізора
    • 6.1.5.1. Сприйняття кольору людиною і особливості кольорових кінескопів
    • 6.1.5.2. Структура сигналу аналогового кольорового телебачення
   • 6.1.6. Стандарти аналогового кольорового телебачення і їх особливості
    • 6.1.6.1. Загальна характеристика стандартів аналогового кольорового телебачення
    • 6.1.6.2. Особливості системи ntsc
    • 6.1.6.3. Особливості системи pal
    • 6.1.6.4. Особливості системи secam
   • 6.1.7. Сучасні пристрої відтворення телевізійного зображення
    • 6.1.7.1. Плазмові монітори
    • 6.1.7.2. Рідкокристалічні монітори
    • 6.1.7.3. Органічні монітори
    • 6.1.7.4. Особливості fed моніторів
    • 6.1.7.5. 3d монітори і 3d окуляри
    • 6.1.7.6. Відеопроектори
   • Питання та завдання для самоконтролю
   • Література до підрозділу 6.1
  • 6.2. Загальні принципи цифрового телебачення
  • 6.3. Системи і стандарти цифрового телебачення
  • 6.4. Стандарти наземного ефірного цифрового телебачення dvb-t та dvb-t2
  • 6.5. Стандарти супутникового цифрового телебачення dvb-s та dvb-s2
  • 6.6. Кабельне цифрове телебачення стандарту dvb-c
  • 6.7. Цифрове телебачення з використанням ip (iptv)
  • 6.8. Системи мобільного цифрового телебачення
  • 6.9. Доставка відеоконтенту через інтернет
  • 6.10. Аналіз архітектури пирінгових p2p tv-мереж
  • 6.11. Математичні моделі пирінгових мереж