Навчальні матеріали  /  Вища освіта  /  Телекомунікаційні системи та мережі. Том 2. Абонентський доступ і технології локальних мереж.

Телекомунікаційні системи та мережі. Том 2. Абонентський доступ і технології локальних мереж.

ППЗ "Телекомунікаційні системи та мережі"

Педагогічний програмний засіб (ППЗ) «Телекомунікаційні системи та мережі. Том 2. Абонентський доступ і технології локальних мереж» є електронним підручником, у якому зібрано і викладено матеріал лекційних і практичних занять відповідно до програм різних дисциплін напрямку «Телекомунікації».

Другий том присвячено основам побудови та функціонування телекомунікаційних систем і мереж. Подано огляд існуючих мережних і телекомунікаційних технологій, а також важливих мережних елементів: ліній зв’язку, систем передавання, розподілу інформації, електроживлення тощо.

Крім текстових матеріалів, у ППЗ використано мультимедіа-компоненти: flash-анімації, кінофрагменти, фотографії, схеми, таблиці, інтерактивні тренажери, посилання на рекомендовану літературу та ін. Рекомендовано для підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів напрямку «Телекомунікації». ППЗ розроблено ТОВ «Компанія СМІТ» на замовлення кафедри «Телекомунікаційні системи» Харківського національного університету радіоелектроніки. На Другій Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади — 2011» ППЗ отримав диплом та золоту медаль.

Автори: Поповський В.В., Ощепков М.Ю., Пастушенко М.С., Куляница О.Й.,

Відповідальність за написання розділів 2-го тома підручника наступна.  Коваленко О.О., Горяєва С.М., Марчук А.В., Марчук В.С. Коляденко Ю.Ю.; Агєєв Д.В.; Ковальчук В.К.; Шостко І.С. 

Друге видання, доповнене. 2018.

За активну участь в іноваційній модернізації національної системи освіти від Д. Табачика та Д. Кременя
За активну участь в іноваційній модернізації національної системи освіти
Золота медаль у номінації «Розробка та упровадження сучасних засобів вчення» на Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади — 2011»
Золота медаль у номінації «Розробка та упровадження сучасних засобів навчання»

Коментарі