Що таке Педагогічний Програмний Засіб (ППЗ)

ППЗ сучасний електронний мультимедійний підручник — це цілісна дидактична система, що заснована на використанні комп’ютерних технологій і засобів Інтернету і яка ставить за мету забезпечити навчання за індивідуальними і оптимальними навчальними програмами з керуванням процесу навчання.

Важливими моментами в реалізації поставленої мети є високий рівень створення інформаційно-технічного забезпечення з використанням сучасних IT-технологій і відповідність міжнародним стандартам.

Крім цього, ППЗ розроблені згідно з навчальними програмами, що затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Обсяг змісту навчального матеріалу та спосіб його подання повністю відповідає віковим психологічним і фізіологічним особливостям учнів та освітнім тенденціям.

ППЗ мають реальні переваги в порівнянні з паперовими носіями інформації, або навіть з електронними книгами.

1. Найбільша перевага цього освітнього продукту полягає в тому, що це не звичайний електронний підручник на електронному носії, а цілісна програма, яка поєднує теоретичні та практичні питання, віртуальні лабораторні роботи та практикуми, має електронний журнал успішності, конструктор уроків, комп’ютерні анімації фізико-хімічних процесів, інтерактивні і тестові завдання та багато інших можливостей.

2. ППЗ є не тільки економічно вигідними, але і зрозумілішими для сучасної молоді, робота з ППЗ активізує самостійне мислення учнів.

3. З розвитком науки й техніки навчальна інформація може змінюватись швидкими темпами, тому використання саме інтернет-орієнтованих електронних підручників дає ще одну перевагу — їх легко оновлювати, не зазнаючи при цьому істотних витрат.

4. ППЗ передбачають велику кількість і високу якість ілюстративних матеріалів (рисунків, графіків, карт, схем, фотографій, відеофрагментів, звукових рядів, інтерактивних моделей, тренажерів, 2D-, 3D-анімацій та ін.), що сприяє високому рівню ефективності навчання.

5. ППЗ дозволяють об'єктивно та достовірно визначати рівні навчальних досягнень учнів за допомогою різноманітних багаторівневих тестів, завдань, тренажерів.

6. Ефективність роботи викладача підвищується, збільшується складова творчої роботи. Викладач може доповнювати, модифікувати, корегувати підручник з урахуванням вікових, психологічних, соціальних і регіональних умов.

7. ППЗ надає можливість організувати віртуальну лабораторну роботу, яку з тих чи інших причин неможливо провести в реальній обстановці.

8. Індивідуальний темп навчання — і це не тільки «індивідуалізація» за часом, оскільки навчання за класно-урочною системою підпорядковано жорстким часовим рамкам, але і варіантність розгорнення навчального матеріалу, врахування типу пам’яті, темпераменту і мислення учня.

  

Технічний опис педагогічного програмного засобу (ППЗ):

1. Структура ППЗ забезпечує можливість ефективного досягнення навчально-виховної мети та має у свєму складі:

 • змістовну частину;
 • програмну частину;
 • конструктор уроку;
 • методичні рекомендації для вчителя;
 • методичні рекомендації для учня;
 • посібник користувача для адміністратора локальної мережі комп'ютерного класу або системного адміністратора навчального закладу.

2. Складові змістовної частини:

 • зміст;
 • теоретична та практична частини;
 • інтерактивні моделі;
 • статичні ілюстрації (схеми, графіки, карти, таблиці та ін.);
 • інтерактивні ілюстрації (схеми, графіки, карти, таблиці, діаграми та ін.);
 • фотографії;
 • відеофрагменти;
 • звукові ряди;
 • 2D-, 3D-анімації;
 • словники термінів і понять (глосарій);
 • історичні довідки;
 • контрольні питання та завдання;
 • тестові завдання різних типів для поточного, тематичного й підсумкового контролю.

Навчальний матеріал структурований на розділи, теми, уроки.

3. Засоби програмної частини:

 • відображення змістовної частини, що включає тексти, медіаоб’єкти, завдання в текстовій формі;
 • навігація;
 • пошук навчального матеріалу;
 • робота із закладками;
 • програмно-методичне забезпечення для підготовки, обробки, передачі та відображення статистичних відомостей про рівень навчальних досягнень і результатах тестування учнів;
 • конструктор уроку;
 • елементи керування та навігації стандартні, інтуїтивно зрозумілі, мають єдині розміри, «спливаючі підказки» їхнього призначення;
 • електронні підручники забезпечують можливість демонстрації на екрані монітора комп’ютера, на звичайному екрані за допомогою мультимедійного проекту, на інтерактивній дошці;
 • конструктор уроку забезпечує створення окремих екранів (кроків), створення нових уроків, доповнення до створеного уроку та видалення з уроку окремих екранів (кроків);
 • імпорт, експорт створеного уроку або певного медіаоб’єкта в обрану користувачем папку;
 • інтегроване застосування всіх засобів конструктора для створення окремих тем уроків різних типів, екранів (кроків) і навчального курсу в цілому;
 • створення й видалення тестів і завдань;
 • форматування текстової інформації, абзаців, написання формул і т.д.;
 • форматування графічної інформації;
 • збереження створеного уроку при виході з конструктора в окремо створеної користувачем папці.

4. Методичні рекомендації для вчителя містять опис типових сценаріїв проведення уроків.

5. Методичні рекомендації для учнів мають опис основних прийомів роботи під час самостійної (індивідуальної) роботи.

6. Посібник користувача для адміністратора локальної мережі комп’ютерного класу або системного адміністратора навчального закладу містить опис дій з інсталяції, деінсталяції, експлуатації в різних режимах, настроювання програмного продукту для роботи в локальній мережі, можливих проблем і шляхів їхнього рішення, опис способів збору (збереження) і статистичної обробки інформації про результати діяльності учнів.

7. Інтерфейс оболонки ППЗ забезпечує зручну навігацію по змісту, роботу з усіма компонентами.

8. Оболонка ППЗ забезпечує роботу в режимах використання на окремому комп’ютері, на декількох комп’ютерах, які з’єднані локальною мережею (під керівництвом учителя), а також роботу через Інтернет.

9. Процеси інсталяції та деінсталяції ППЗ і його робота не порушують функціонування операційної системи та прикладного програмного забезпечення.

10. Забезпечується можливість вибіркової інсталяції та деінсталяції окремих модулів ППЗ.

11. Інсталятор забезпечує:

 • використання режиму автозапуску;
 • перевірку відповідності апаратного комплексу мінімальним вимогам з повідомленням про порушення;
 • перевірку наявності необхідних програмних компонентів, запит на доповнення та, після отримання підтвердження, установлення необхідних для роботи ППЗ модулів;
 • усі компоненти електронного підручника інстальовані у власну (обрану) папку;
 • оптимальне використання дискової та оперативної пам’яті;
 • можливість автозапуску ППЗ після інсталяції;
 • запуск ППЗ через установлення ярлика на Робочому столі.

12. Деінсталятор може повністю видаляти всі інстальовані компоненти ППЗ:

 • додаткові програмні модулі;
 • драйвери, що створені при інсталяції;
 • папки, які використовувалися в процесі роботи ППЗ.

13. Деінсталятор повністю звільняє дисковий простір і операційну систему від компонентів, які пов’язані з даним ППЗ.

14. Після завершення інсталяції ППЗ не має потреби в CD, DVD або іншому електронному носії та додатковому програмному забезпеченні.

15. Під час використання ППЗ можна:

 • автоматично встановлювати режим монітора для повноекранної візуалізації (з можливістю відключення цієї функції користувачем);
 • паралельно працювати в операційній системі;
 • забезпечувати максимальну при даній конфігурації системи швидкість відповіді на запит користувача;
 • забезпечувати розподіл прав доступу та надійну ідентифікацію користувача.

16. Для роботи в локальній мережі ППЗ забезпечує:

 • трансляцію з комп’ютера вчителя на учнівські комп’ютери уроків, створених за допомогою конструктора;
 • моніторинг роботи учнів у локальній мережі з робочого місця вчителя;
 • збір даних про результати роботи учнів з тестовими завданнями;
 • збереження інформації про відповіді учнів;
 • вивід зібраної інформації на екран монітора, роздрукування або копіювання на будь-який електронний носій.

17. ППЗ передбачає забезпечення віддаленого супроводу, підтримки користувачів, одержання рекомендацій щодо установки та експлуатації, розсилання інформації про будь-які зміни через Інтернет-портал.

 

Перегляд flash-анімацій

Для перегляду flash-анімацій користуйтеся підписами-підказками, які вказують що об'єкт є анімацією. Звертайте особливу увагу на надпис "Навігація".

На полі з flash-анімацією потрібно навести курсор на кнопку (часто у вигляді ока), щоб зявився надпис "Почати". 

Якщо flash-анімація представляє собою будь-який інший приклад та не містить кнопки у вигляді ока, то уважно ознайомтесь із змістом flash-анімації та наведіть курсор на частину, яка змінюється, щоб ознайомитися з принипами роботи більш докладніше.