Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1  /  Содержание  /  Раздел 13. Электропитание телекоммуникационных систем связи   /  Тема 13.6. Электромагнитная совместимость источников электропитания

Содержание:

13.6.2. Способы защиты аппаратуры от помех источников питания

Основним способом придушення кондуктивних завад, які створюються ДЖ, є застосування завадопридушувальних фільтрів (ЗПФ). Принцип дії таких фільтрів заснований на відбитті електромагнітної енергії від реактивних елементів і поглинанні енергії у феромагнітних сердечниках і діелектрику конденсаторів. Однак ці фільтри не повинні вносити істотних втрат енергії корисних сигналів і сигналів керування, а також у колі живлення.

ЗПФ вмикають якнайближче до джерела завади (ДЗ) на шляху її поширення до навантаження (рис. 13.6.1).

Рис. 13.6.1. Схема підключення ЗПФ

Ефективність фільтра характеризується параметром Авн = (U1U2) [дБ] (U1 — напруга завади до фільтра, U2 — напруга після фільтра), що виражає ступінь ослаблення завад. Величина Авн залежить від схеми фільтра й може досягати 10...20 дБ для найпростішого ємнісного фільтра або 60...100 дБ для складного багатоланкового фільтра.

У ЗПФ використовуються конденсатори й дроселі особливої конструкції, яка відрізняється від звичайних низькочастотних елементів фільтрів в ДЖ тим, що в широкій смузі частот, де можливі завади (зокрема ті, що виникають у тиристорних і транзисторних перетворювачах та імпульсних стабілізаторах напруги), вони зберігають незмінними величину та характер свого опору: ємнісний (завадопридушувальний конденсатор) або індуктивний (завадопридушувальний дросель).

Зниженню рівня завад сприяє використання певних практичних заходів завадозахисту: скручування монтажних дротів, застосування екранів й антикорозійних покриттів.

Перспективним є також застосування завадопридушувальних екранованих кабелів, особливо в колах живлення РЕА й ЕОМ. Ці кабелі складаються з великої кількості струмопровідних жил, оповитих феромагнітним дротом. При цьому ізоляція виготовляється зі спеціального композиційного матеріалу, який має високі поглинаючі властивості. На рис. 13.6.2 показано типову залежність від частоти загасання завади на 1 м зазначеного кабелю.

Рис. 13.6.2. Частотна залежність загасання у завадозаглушувальному кабелі на 1 м довжини