Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 11. Конвергенція в телекомунікаційних системах   /  Тема 11.5. Контрольні запитання та завдання

Contents:

11.5.1. Контрольні запитання та завдання

 1. Що таке конвергенція?
 2. У зв’язку з чим з’явилася потреба у конвергентних рішеннях у галузі телекомунікацій?
 3. Які основні переваги конвергенції?
 4. Які існують основні види конвергенцій у системах телекомунікацій?
 5. У чому полягає конвергенція послуг зв’язку? Наведіть приклади.
 6. У чому зміст конвергенції телекомунікаційних мереж? Підтвердіть свою відповідь прикладами.
 7. Яка мета конвергенції операторів зв’язку? В чому вона проявляється?
 8. У чому полягає конвергенція мережного обладнання? Наведіть відповідні приклади.
 9. Яка мета конвергенції послуг IN-NGN?
 10. Розкрийте основний зміст проекту EURESCOM P909.
 11. У чому полягає конвергенція мереж ТМЗК та Інтернет?
 12. Які особливості формування послуг у NGN?
 13. У чому полягають особливості конвергенції мереж рухомого та фіксованого зв’язку?
 14. Які задачі технології IMS?
 15. Які основні риси конвергенції технологій безпроводових локальних мереж і мереж CDMA 2000 1x?
 16. Як може бути реалізована конвергенція ТМЗК в Україні?
 17. Поясніть перший етап конвергенції: побудова базової транспортної мережі.
 18. Яке призначення другого етапу ковергенції телефонної мережі?
 19. Яка мета структурної конвергенції телефонної мережі?
 20. Які особливості продовження конвергенції на четвертому етапі?
 21. Поясніть п’ятий та шостий етапи конвергенції.
 22. Які завдання розв’язує реалізація архітектури софтсвіча?
 23. Які класи якості конвергентних послуг рекомендовані ЄС?