Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 11. Конвергенція в телекомунікаційних системах   /  Тема 11.3. Приклади рішень щодо конвергенції в системах телекомунікацій

Contents:

11.3.1. Конвергенція послуг IN-NGN

Конвергенція послуг може базуватися на розширенні базових можливостей архітектури IN як засобу для легкого впровадження та диференціювання послуг. Так, наприклад, станом на сьогодні для підтримки взаємодії IN з широкосмуговими IP та мобільними мережами ITU-T розробив набори функціональних можливостей CS-3 та CS-4, впровадження яких дозволить реалізувати деякі конверговані послуги без значної перебудови інфраструктури мережі.

Модифікована в рамках Рекомендацій стосовно четвертого набору послуг інтелектуальної мережі (CS-4) функціональна модель IN (рис. 11.2.2) дозволяє завершувати VoIP-виклики в телефонній мережі, настроювати IN-послуги через Інтернет і реалізовувати інші конверговані послуги нарівні з традиційними послугами IN. Модель складається з декількох груп функціональних об’єктів, поєднаних інтерфейсами (IF). Як видно з рис. 11.3.1, передбачено взаємодію IN та IP-мережі у трьох напрямках, IP-телефонія (H.323, SIP, Megaco), організація інтегрованих послуг (PINT/ SPIRITS) та доступ до сервісної логіки сторонніх постачальників послуг (API).

Порівняно з попередніми версіями IN в архітектуру додані нові функціональні компоненти, а існуючі зазнали модифікацій. Нижче названі складові архітектури IN відповідно до CS-4 та їх значення в цій архітектурі:

  • CCF (функція управління викликами) — відповідає за оброблення викликів та управління з’єднаннями (виконує встановлення, модифікацію та звільнення з’єднань);
  • SSF (функція комутації повідомлення) забезпечує взаємодію CCF з SCP. Вона дозволяє CCF розпізнавати події, пов’язані з активізацією точок запуску, і управляє сигнальним обміном між CCF та SCF. На стороні IP-мережі, як зв’язка CCF-SSF може виступати проксі-сервер SIP або контролер медіашлюзів;
  • SM (функція управління сеансами) відповідає за управління послугами в Інтернеті — зокрема, відповідає за оброблення даних, що належать до профілів послуг, за автентифікацію, конфігурування мережі й управління потоками. Цей об’єкт також пересилає в SCF інформацію, що стосується реєстрації та допуску до обслуговування; SCF (функція управління послугами) — видає команди в CCF та SSF, відповідає за сервісну логіку й оброблення запитів на послуги IN, взаємодіє з іншими SCF при розподіленому управлінні послугами і з базами даних та мережними ресурсами для завантаження додаткової сервісної логіки і даних і для залучення спеціалізованих механізмів, необхідних для реалізації послуг;
  • SDF (функція сервісних даних) реалізується як база даних, у якій зберігається вся інформація, що стосується користувачів, терміналів і мережі і до якої SCF може мати доступ у реальному часі. Тут містяться також дані, що стосуються комутованого доступу до Інтернету;
  • SRF (функція спеціалізованих ресурсів) містить спеціалізовані ресурси, необхідні для виконання послуг (приймачі цифр, блоки записаних повідомлень, мости конференц-зв’язку тощо). Ця функція може включати певні обчислювальні ресурси для отримання (відсилання), оброблення інформації і для організації зв’язку з розподіленими в мережі ресурсами. Підтримуються режими перетворення інформації, такі як «текст у факс», «текст у мову», «мова у текст» та «факс у текст»;
  • сервер PINT, шлюз PINT, клієнт PINT, клієнт SPIRITS, шлюз SPIRITS, сервер SPIRITS. Функції цих блоків відповідають описаним вище, вони полягають у прийманні запитів від однієї мережі і передаванні її в іншу, яка і виконує запит. При цьому IN залишається прихованою від користувача Інтернет і навпаки;
  • SA-GF (функція шлюзу прикладних програм) використовується при взаємодії між SCF і розподіленою сервісною логікою через API. Виконує функції безпеки (firewall) для захисту IN і постачальника послуг. Цей функціональний елемент може бути суміщений з SCF аби діяти окремо, взаємодіючи з SCF через окремі API (інтерфейс IF8);

Рис. 11.3.1. Функціональна архітектура IN з підтримкою послуг IP-мереж

  • SC-GF (функція шлюзу управління викликами) та S-GF (функція шлюзу сигналізації) відповідають за безпеку (firewall) для захисту обох мереж (ЗKC 7 та IР) і за взаємозаміну протоколів нижчих рівнів (MTP/SCCP та SCTP/UDP/IP) при перенесенні сигналізації з однієї мережі в іншу, у першому випадку — INAP між SCF та SSF, у другому — ISUP між двома CCF (ISUP-протокол сторони користувача ISDN, який використовується для управління викликами в ЗKC 7);
  • MG (медіашлюз) відповідає за перетворення інформації, що надходить з мережі з комутацією каналів, у пакетний формат (наприклад, RTP/PTCP), забезпечуючи таким чином взаємодію з’єднань ТМЗК з сеансами VoIP. D/A GF (функція шлюзу комутованого доступу) відповідає за доступ з ТМЗК до пакетної мережі (Інтернет), динамічно призначає користувачам ІР-адреси, виконує авторизацію, автентифікацію та тарифікацію для таких з’єднань.