Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 11. Конвергенція в телекомунікаційних системах   /  Тема 11.3. Приклади рішень щодо конвергенції в системах телекомунікацій

Зміст:

11.3.2. Архітектура взаємодії ТнЗК та Інтернет PINT/SPIRITS

Робота над стандартизацією взаємодії телефонних мереж та Інтернет відбувається в робочих групах IETF — PINT (PSTN/Internet Interworking — взаємодія між ТМЗК та Інтернет) та SPIRITS (Cervices in the PSTN Requeting Internet Services — послуги ТМЗК, що використовують послуги Інтернет).

Група PINT займається принципами організації послуг, що ініціюються з Інтернет у напрямку ТМЗК.

Група SPIRITS зайнята стандартизацією процедури надання послуг, що ініціюються у зворотному напрямку — з ТМЗК в Інтернет.

Оскільки ці два проекти IETF пов’язані і доповнюють один одного, а в роботі SPIRITS використані наробки робочої групи PINT, зазвичай говорять про спільну архітектуру PRINT/ SPIRITS (рис. 11.3.2).

Рис. 11.3.2. Спільна архітектура PRINT/SPIRITS

Складові цієї архітектури є такими:

Функція управління послугами (SCF), яка виконує сервісну програму. У цій схемі SCF взаємодіє з об’єктами в ІР-області (за допомогою клієнта SPIRITS, призначення якого пояснюється нижче) та видає інструкції комутаторам щодо завершення викликів. Фізично SCF може бути реалізована як окремий блок (вузол управління послугами SCP) або як спеціалізовані елементи обладнання — сервісні вузли (SN).

Функція комутації послуг (SSF), яка разом з функцією управління (CDF) розташована у вузлі комутації (SSP) і відповідає за події, пов’язані з активізацією точок запуску і за взаємодію з SCP.

Клієнт SPIRITS, що відповідає за отримання запитів з ТМЗК від SCF і за відсилання зворотних відповідей. Він може розташовуватися разом з SCF або, в іншому разі, зв’язується з SCF через D-інтерфейс.

Сервер PINT — отримує PINT-запити від клієнта PINT і ретранслює їх в ТМЗК через Е-інтерфейс на виконання. В ході оброблення виклик може пройти через декілька серверів PINT; той сервер PINT, який власне ретранслює запити в ТМЗК і отримує звідти підтвердження, називається шлюзом PINT. Сервер РINT є, по суті, сервером SIP.

Шлюз SPIRITS, який комбінується з сервером PINT або шлюзом PINT (чи разом з обома, якщо вони поєднані) і служить посередником між сервером SPIRITS і клієнтом SPIRITS, з яким зв’язується відповідно через В- та С-інтерфейси.

Клієнт PINT, який інсталюється на комп’ютері абонента і відповідає за ініціювання PINT-запитів, які надсилаються до сервера PINT через А-інтерфейс.

Сервер SPIRITS, що затверджує запити з ТМЗК і відповідає за всю взаємодію між абонентом і шлюзом SPIRITS (наприклад, сповіщення абонентів про вхідні дзвінки й отримання реакції абонента на ці виклики).

Інтерфейси, показані на рис. 11.3.2, виконують такі функції:

  • A-інтерфейс — використовується для пересилання PINT-запитів до сервера PINT. Його основним завданням є реєстрація сеансів обслуговування й активація послуг SPIRITS. Окрім того, цей інтерфейс може використовуватися для абонування послуг;
  • B-інтерфейс — служить для інформування абонента про вхідні дзвінки з можливим наданням їм номера й імені абонента, який викликає, а також для надсилання шлюзові SPIRITS вказівок абонента щодо оброблення виклику;
  • C-інтерфейс — використовується для зв’язку між клієнтом SPIRITS і шлюзом SPIRITS;
  • D-інтерфейс — служить для організації зв’язку між клієнтом SPIRITS та SCF. Зокрема, від SCF до клієнта SPIRITS відсилаються параметри, пов’язані з точками запуску IN. Від клієнта SPIRITS до SCF відсилають вказівки клієнти щодо оброблення викликів. SCP трансформує ці вказівки у відповідні дії, результатом яких є призупинення оброблення виклику в SCP;
  • Е-інтерфейс — відповідає за пересилання PINT-запитів до SCP на виконання.

Простота проекту і вузьке коло завдань, які він розв’язує, також мають привести до того, що його реалізація розпочнеться швидше за інші.