Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1  /  Содержание  /  Раздел 11. Конвергенция в телекоммуникационных системах   /  Тема 11.2. Виды конвергенции

Содержание:

11.2.1. Классификация видов конвергенции

Існує декілька способів визначення видів конвергенції й велика кількість концепцій конвергенції, що включають як технологічні, так і регуляторні інновації. Найпростіша ієрархія різновидів конвергенції може бути розглянута за такими рівнями:

 • найнижчий — це конвергенція на рівні маркетингу й продажів, включаючи конвергенцію на рівні білінгу, оскільки одержувати та оплачувати всі послуги в пакеті зручно;
 • середній різновид конвергенції — внутрішньомережна, тобто єдина мультисервісна мережа істотно спрощує масштабування всіх видів сервісу й знижує операційні витрати, а розгортати та підтримувати одну мережу простіше, ніж декілька одночасно;
 • вищий ступінь конвергенції — міжмережна, що дозволяє реалізувати послуги, які до недавнього часу вважалися недоступними. Особливий інтерес являють FMC-послуги (Fix-Mobile Convergence), коли абонент непомітно й економічно для себе переходить між фіксованими мережами (у першу чергу безпроводовими) і мережами мобільного зв’язку, причому різних стандартів. А мережі, у свою чергу, демонструють так звану безшовну мобільність на базі конвергенції на рівні терміналів.

Конвергенція не перебуває в застиглому стані, швидше це еволюція, що стартувала з можливості мереж надавати послуги, навіть якщо мережі не були спочатку призначені для цього. Це пов’язане з об’єднанням в одне ціле телекомунікацій, інформаційних технологій і способів широкомовної передачі. Ця еволюція в напрямку конвергенції вплинула, принаймні, на чотири галузі: технології, маркетинг, регулювання й послуги. На додаток, компанія Cіsco, яка активно пропонує передові концепції й технічні рішення для мереж нового покоління, запропонувала, в свою чергу, архітектуру Cіsco ІP NGN, орієнтовану на конвергенцію трьох основних типів — конвергенцію мереж, конвергенцію послуг і конвергенцію аплікацій. Усі три напрямки однаково важливі для операторів, оскільки від них залежать такі ключові показники, як зростання доходів, капітальні витрати, ефективність діяльності, придбання вигідних відмінностей від конкурентів, зміцнення лояльності клієнтів і ринкова диверсифікованість, обумовлена розмаїтістю послуг.

Під час класифікації можна розширити вищезгадані види конвергенції:

 • конвергенція засобів надання послуг або технологій доступу, що дозволяє користувачам послуг одержувати доступ до набору служб через єдине з’єднання мережі доступу;
 • конвергенція обладнання в приміщенні абонента, яка дозволяє отримувати доступ до різних служб, використовуючи універсальне термінальне обладнання;
 • конвергенція транспортних платформ і технологій, що стане результатом переходу від традиційних мереж з комутацією каналів до платформ на основі ІP;
 • конвергенція в бізнесі, що буде результатом злиття, утворення альянсів компаній у різних секторах з метою створення синергії при наданні різних телекомунікаційних (і не тільки) послуг;
 • конвергенція ринків послуг. Послуги стають усе незалежнішими в контексті шляхів надання. Це означає, що гравці ринку послуг, які до цього не конкурували один з одним, стають перед необхідністю боротьби за динамічно змінювані ринки послуг. Наприклад, оператор, який надає послуги традиційного телефонного зв’язку, може виявити, що частина його доходів переходить до провайдера послуг Інтернет, який надає додатково послуги передачі мови поверх ІP. Конвергенція ринків послуг також передбачає, що різні типи бізнес-моделей конкурують за користувача;
 • конвергенція на рівні програмного забезпечення дозволяє на базі однієї програмної платформи забезпечити доступ до різних служб. Наприклад, у середині 90-х програмне забезпечення (ПЗ) «CompuServ», крім передачі даних «e-maіl», дозволяло передавати повідомлення на номери факсимільних апаратів і Х400. Інший приклад: ПЗ ІCQ опціонально дозволяє передавати SMS-повідомлення на мобільні телефони;
 • конвергенція регулювання. Цей тип конвергенції розглядається з погляду законів і правил, що регулюють діяльність операторів і учасників ринку послуг. Це означає, що різні сектори ринку і послуг, раніше регульовані окремо й для різних учасників ринку, стають нерозрізненими внаслідок конвергенції. Цей факт може призвести до конфліктів різних регулюючих норм або до того, що схожі служби можуть підпадати під різні нормативні документи, або навпаки, виходити за рамки існуючих. Нові комунікаційні регулювальні закони в Європейському Союзі (ЄС) були розроблені з метою забезпечення регулюючої конвергенції, у якій передбачається «технологічна нейтральність» і гнучкіші, ніж раніше використовувані, визначення ринків послуг;
 • конвергенція іменування/адресації. Цей вид конвергенції дозволяє використати одну адресу для ідентифікації різних ресурсів. Наприклад, метод tElephone NUmber Mappіng (ENUM) або перетворення телефонного номера дозволяє використати номери E.164 не тільки для взаємодії із традиційними телефонами, але й для передачі e-maіl та інших форм електронних комунікацій.

Наведені нижче ілюстрації (рис. 11.2.1) демонструють конвергенцію засобів надання доступу до послуг.

Рис. 11.2.1. Конвергенція засобів надання доступу до послуг

У звітах компанії ІBM наведено такий вигляд впливів різних видів конвергенції:

Рис. 11.2.2. Приклад впливів різних видів конвергенції