Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 10. Технології та протоколи управління в ТКС   /  Тема 10.4. Підсистема мережного управління на рівнях транспорту й доступу

Зміст:

10.4.3. Управління інтенсивністю трафіка

Управління інтенсивністю (профілювання трафіка) здійснюється з метою зміни параметрів вхідного трафіка відповідно до заданого профілю, зазначеного в SLA. У відповідності зі схемою організації управління інтенсивністю (рис. 10.4.3) потік даних, виділений класифікатором із вхідного трафіка на підставі певної ділянки заголовка пакета, прямує на вхід вимірювача. Вимірювач порівнює часові характеристики потоку із заявленими в SLA, використовуючи, наприклад, алгоритми «кошика маркерів» (token bucket), «дірявого відра» (leaky bucket) або їх різновидів. Надалі ця інформація подається на входи маркірувальника та фільтра/формувача.

Рис. 10.4.3. Схема управління інтенсивністю трафіка

Маркірувальник встановлює значення, наприклад, поля DSCP оброблюваного пакета, зараховуючи його до певного класу обслуговування. Призначене значення DSCP залежить як від результатів класифікації, так і від стану вимірювача. Наприклад, пакети, параметри яких не відповідають профілю потоку, маркіруватимуться значенням DSCP, що дає менший пріоритет обслуговування.

Надалі марковані пакети потрапляють на вхід фільтра/формувача, що реалізує функції управління інтенсивністю трафіка. Основними функціями формування трафіка є його вирівнювання (traffіc shapіng) і обмеження (traffіc polіcіng). Незважаючи на однакове призначення, названі вище функції відрізняються способом обробки пакетів трафіка в момент порушення параметрів профілю, зазначених у SLA.

Вирівнювання інтенсивності трафіка дозволяє усунути сплески й тим самим зменшити ймовірність втрат пакетів даних; реалізується шляхом буферизації (рис. 10.4.4, а). Обмеження інтенсивності трафіка полягає у відкиданні пакетів, які не задовольняють заданим в SLA параметрам (рис. 10.4.4, б), і здійснюється, наприклад, за допомогою механізму узгодження швидкості доступу — CAR.

Рис. 10.4.4. Приклад управління інтенсивністю трафіка: а — traffic shaping; б — traffic policing