Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1  /  Содержание  /  Раздел 10. Технологии и протоколы управления в ТКС   /  Тема 10.2. Подсистема управления услугами

Содержание:

10.2.1. Общие сведения об управлении услугами в GII

Підсистема управління послугами здійснює контроль і управління транспортними та інформаційними послугами, які надаються кінцевим користувачам мережі. До завдань цієї підсистеми входить підтримка існуючих послуг, розробка та впровадження нових послуг, а також контроль якості обслуговування.

Спектр послуг, які пропонуються в рамках GІІ, досить широкий і може динамічно змінюватися разом зі зміною доступних ресурсів. Тому найчастіше доцільно класифікувати компоненти послуг, ніж самі послуги. При цьому кожний компонент послуги залежить від ресурсу, необхідного для її підтримки. Загальну структуру послуг інформаційної системи в рамках GІІ подано на рис. 10.2.1.

Рис. 10.2.1. Рівні послуг мережі зв’язку наступного покоління

Розрізняють кілька компонентів послуги. Інфраструктурні компоненти послуги (іnfrastructural servіce components) надають доступ до кінцевих інформаційних послуг (служб, телесервісів) для передачі мови через телефонну мережу, пересилання файлів даних через Інтернет тощо.

Компоненти послуг проміжного (mіddleware) рівня використовуються насамперед для забезпечення міжмережної взаємодії та сумісного функціонування декількох аплікацій. Вони дозволяють об’єднати компоненти послуг базового рівня й підтримувати інфраструктуру, яка необхідна для надання всього набору послуг. Як правило, компоненти послуг, які можуть бути надані кінцевому користувачеві на комерційній основі, містять опис способів продажу цих послуг, способи обліку використання послуг, засоби моніторингу та опис рівнів якості послуги.

Компоненти послуг базового (baseware) рівня (базового програмного забезпечення) поділені між компонентами послуг мереж зв’язку та компонентами послуг обробки й зберігання даних. Відповідно компоненти послуг зв’язку використовують мережні ресурси, а компоненти послуг збору й зберігання інформації — ресурси систем зберігання та обробки даних (центри обробки та зберігання даних). Компоненти послуг базового рівня підтримують функції, які, у свою чергу, забезпечують компоненти послуг вищого рівня. Тому послуги базового рівня охоплюють усі види телекомунікаційних мереж, пристрої/платформи зберігання та обробки даних.

Для базового рівня характерна «наближеність» послуг до функціонування в реальному часі, тобто оперативно-технічного управління з’єднаннями на рівні організації кінцевих мережних з’єднань або сеансів зв’язку.

Логіка управління на проміжному рівні має більш загальний характер і стосується питань контролю якості послуг зв’язку, забезпечення інформаційної безпеки, забезпечення міжмережної взаємодії.

Управління рівнем сервісу. Управління рівнем сервісу є однією з найважливіших складових управління інформаційними послугами. Процеси управління рівнем послуг (servіce level management) визначають рівні надаваних послуг, підтримують складання угод про рівень обслуговування.

Управління рівнем сервісу — спосіб вираження очікувань користувачів за допомогою формального опису якості надаваних послуг. Ці очікування та формальний опис рівня сервісу виражаються в угодах про рівень обслуговування (Servіce Level Agreement, SLA). Якщо можливості виконати SLA з використанням даного парку технічних засобів відсутні, то платформа управління має або сповістити користувача про зниження рівня обслуговування, або надати альтернативні способи досягнення необхідного рівня обслуговування (наприклад, пошук альтернативного шляху встановлення з’єднань). В ідеалі платформа управління має автоматично визначати технічні характеристики елементів мережі для оцінки застосування SLA.

Розробка та впровадження послуг. Процеси цієї групи призначені для розробки нових інформаційних послуг і вдосконалення вже існуючих, а також для реалізації пов’язаних з ними компонентів інфраструктури — процедур, інструментарію, установки обладнання, розгортання програм, розробки аплікацій, планів щодо навчання персоналу тощо. Інформаційна послуга та її компоненти попередньо тестуються, і тільки після успішного завершення тестування послуга може впроваджуватися в повному обсязі в експлуатацію.

Підтримка послуг. Остання група процесів відповідає за нормальне функціонування послуги, здійснюючи оперативне управління ТКС шляхом підтримки інфраструктури послуг: моніторингу стану ресурсів, управління резервуванням, адміністрування клієнтів, серверів, мереж, користувачів, баз даних тощо. При цьому підтримуються повсякденні дії щодо надання послуги відповідно до угоди про рівень обслуговування із запобіганням проблемних ситуацій.