Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 9. Системи сигналізації   /  Тема 9.16. Контрольні запитання та завдання

Зміст:

Тема 9.16.1. Контрольні запитання та завдання

 1. Що таке система сигналізації?
 2. До яких типів сигналів належать такі сигнали:
  • «Відповідь станції»;
  • «Зайнято»;
  • набір номера дисковим номеронабирачем;
  • сигнал АВН?
 3. Наведіть SDL-діаграму роботи для аналогового телефонного апарату.
 4. Наведіть MSC-сценарій роботи аналогового апарату для випадку успішного встановлення з’єднання.
 5. Наведіть MSC-сценарій роботи аналогового апарату для випадку встановлення з’єднання до зайнятого абонента.
 6. Яким чином класифікуються протоколи сигналізації?
 7. Які системи сигналізації належать до систем сигналізації, що асоціюється з каналом. Назвіть їх переваги та недоліки.
 8. Які переваги має система сигналізації ЗКС 7?
 9. Опишіть функціональну архітектуру ЗКС 7.
 10. Опишіть архітектуру мережі сигналізації ЗКС 7.
 11. Які функції здійснює рівень МТР ЗКС 7? Наведіть окремо для всіх його рівнів.
 12. Яке призначення рівня SCCP ЗКС 7?
 13. Дайте стислу характеристику системи сигналізації DSS1.
 14. Дайте стислу характеристику системи сигналізації QSig.
 15. Які системи сигналізації використовуються в мережах ІР-телефонії? Яку основну функцію вони виконують?
 16. Наведіть архітектури мережі Н.323. Які основні функціональні елементи вона має, які їх функції?
 17. Наведіть архітектури мережі SIP. Які основні функціональні елементи вона має, які їх функції?
 18. Наведіть архітектури мережі MGCP. Які основні функціональні елементи вона має, які їх функції?
 19. Які перспективи розвитку систем сигналізації в мережах ІР-телефонії?