Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 9. Системи сигналізації   /  Тема 9.15. Сигналізація в мережі ІР-телефонії

Contents:

9.15.5. Порівняння підходів до побудови мережі IP-телефонії

На сьогодні для побудови добре функціонуючих і сумісних із ТМЗК мереж IP-телефонії підходять протоколи Н.323 і MGCP. Як уже відзначалося, протокол SIP дещо гірше взаємодіє із системами сигналізації, використовуваними в ТМЗК.

Підхід, заснований на використанні протоколу MGCP, має досить важливу перевагу перед підходом, запропонованим ITU у Рекомендації Н.323: підтримка контролером шлюзів сигналізації ЗКС 7 і інших видів сигналізації, а також прозора трансляція сигнальної інформації з мережі IP-телефонії. У мережі, побудованій на базі Рекомендації Н.323, сигналізація ЗКС 7, як і будь-яка інша сигналізація, конвертується шлюзом у сигнальні повідомлення Н.225.0 (Q.931).

Основним недоліком третього з наведених вище підходів є незакінченість стандартів. Функціональні складові розподілених шлюзів, розроблені різними фірмами-виробниками телекомунікаційного обладнання, практично несумісні. Функції контролера шлюзів точно не визначені. Не стандартизовані механізми перенесення сигнальної інформації від шлюзу сигналізації до контролера й у зворотному напрямку. До недоліків можна віднести також відсутність стандартизованого протоколу взаємодії між контролерами. Крім того, протокол MGCP є протоколом управління шлюзами, але не призначений для керування з’єднаннями за участю термінального обладнання користувачів (IP-телефонів). Це означає, що в мережі, побудованій на базі протоколу MGCP, для управління термінальним обладнанням має бути присутнім воротар або сервер SIP.

Слід також зазначити, що в існуючих додатках IP-телефонії, таких як надання послуг міжнародного й міжміського зв’язку, використовувати протокол MGCP (також як і протокол SIP) недоцільно у зв’язку з тим, що величезна кількість мереж IP-телефонії сьогодні побудована на базі протоколу Н.323. Операторові доведеться будувати окрему мережу IP-телефонії на базі протоколу MGCP (або SIP), що пов’язано зі значними капіталовкладеннями. У той же час, оператор зв’язку, що має обладнання стандарту Н.323, може приєднатися до існуючих мереж IP-телефонії.

В останньому зі згаданих підходів (у проекті версії 4 Рекомендації Н.323) ITU-Т увів принцип декомпозиції шлюзів, використаний у третьому підході. Управління функціональними блоками розподіленого шлюзу здійснюватиметься контролером шлюзу — MGC (Media Gateway Controller) за допомогою протоколу MEGACO/H.248. У проекті версії 4 Рекомендації Н.323 передбачено також можливість прозорої передачі сигналізації ЗКС7 і інших видів сигналізації по мережах IP-телефонії й обробка сигналізації всіх видів воротарем без перетворення в сигнальні повідомлення Н.225.

Наведених у цьому розділі відомостей аж ніяк не досить для остаточних висновків щодо перспектив використання того чи іншого протоколу IP-телефонії, хоча перше враження вже може скластися.