Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 9. Системи сигналізації   /  Тема 9.14. Сигналізація на мережі B-ISDN/ATM

Contents:

9.14.3. Метасигналізація

Віртуальний канал метасигналізації має наперед призначений ідентифікатор VCI = 1 і пікову швидкість 42 комірки за секунду. Протокол метасигналізації визначено в Рекомендації MCE Q.2120. Він дозволяє в інтерфейсі «користувач — мережа» встановлювати, контролювати і ліквідовувати двопунктові та селективні розподільні SVC, призначати їм швидкість та розв’язувати можливі конфліктні ситуації. Протокол метасигналізації чинний для користувача і мережі та під час з’єднання віртуального тракту між двома користувачами. Формат повідомлення метасигналізації подано на рис. 9.14.2. Поля, що не використовуються в певному повідомленні, заповнюються нулями.

Поле PD дискримінатора протоколу містить тип протоколу, якому відповідає передаване повідомлення (поки що це тільки протокол метасигналізації). Поле PV версії протоколу вказує її номер і задає загальний формат повідомлення (на рис. 9.14.2 — формат для першої версії).

Поле МТ типу повідомлення вказує його тип і визначає конкретний формат. Передбачено шість типів повідомлень:

  • ASSIGN REQUEST — запит призначення;
  • ASSIGN — призначено;
  • DENIED — відмінено;
  • CHECK REQUEST — запит перевірки;
  • CHECK RESPONSE — відповідь перевірки;
  • REMOVED — ліквідовано.

Поле індикатора посилання Reference Indicator потрібне для розрізнення певної процедури призначення серед інших таких процедур. Це поле генерується термінальним пристроєм. Відповідь на повідомлення має той самий індикатор.

8      7      6      5      4      3      2      1
←біти
↓октети
Дискримінатор протоколу PD
(Protocol Discriminator)
1
Версія протоколу PV (Protocol Version)
2
Тип повідомлення MT (Message Type)
3
Індикатор посилання
(Reference Indicator)
4...5
Індикатор SVC A
6...7
Індикатор SVC B
8...9
Швидкість передавання комірок
у двопунктовому SVC
10
Причина (Cause)
11
Ідентифікатор профілю послуг SPID
(Service Profile Identifier)
12...22
Нульове заповнення
23...46
Перевірні біти (CRC)

47
48

Рис. 9.14.2. Формат повідомлень метасигналізції

Поля ідентифікаторів віртуальних каналів сигналізації А і В залежно від ситуації містять ідентифікатори двопунктового, спільного розподільного чи селективного розподільного SVC. Спільний розподільний SVC має VCI = 2, а для інших типів SVC ідентифікатори встановлюються в процедурі призначення.

Поле швидкості передавання комірок у двопунктовому віртуальному каналі сигналізації містить запитувану і призначену пікові швидкості. Передбачено такі їх градації: 42 (за умовчанням), 84,168, 336, 672, 1344 та 2688 комірок/с.

Поле причини вказує користувачеві причину передачі цього повідомлення мережею.

Поле SPID ідентифікатора профілю послуг містить запит користувача на основні або додаткові послуги.

Перевірне поле забезпечує виявляння помилок у повідомленнях метасигналізації з використанням циклічного надлишкового коду.

Повідомлення ASSIGN REQUEST ініціюється користувачем для призначення віртуального каналу сигналізації SVC. Мережа відповідає повідомленням ASSIGN з ідентифікаторами призначених SVC чи повідомленням DENIED із причиною відміни.

Повідомлення CHECK REQUEST ініціюється мережею для перевірки ідентифікаторів SVC. Термінальне обладнання користувача відповідає повідомленням CHECK RESPONSE з ідентифікаторами активних SVC.

Повідомлення REMOVED ліквідації SVC ініціюється мережею або користувачем і, на відміну від попередніх повідомлень, повторно передається через випадковий проміжок часу і не потребує відповіді.