Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1  /  Содержание  /  Раздел 9. Системы сигнализации   /  Тема 9.14. Сигнализация в сетях B-ISDN/ATM

Содержание:

9.14.4. Уровень адаптации ATM для сигнализации

Структура рівня адаптації ATM для сигналізації S-AAL така сама, як звичайного рівня AAL. Спільна частина рівня ґрунтується на рівні AAL п’ятого типу. Службово орієнтована частина в інтерфейсах «користувач — мережа» і в мережних передбачає спільний протокол, відповідний до Рекомендацій МСЕ Q.2100, Q.2110, Q.2130 і Q.2140, але повна єдність неможлива через відмінності протоколів, вищих за рівень S-AAL. Тому обрано архітектуру службово орієнтованої частини рівня S-AAL, подану на рис. 9.14.3.

Інтерфейс UNI
Інтерфейс NNI
Елемент
з функціями координації
Елемент
з функціями координації
між SSCOP і UNI
між SSCOP і NNI
(SSCFs для UNI)
(SSCFs для NNI)
SSCOP - специфічний для служби протокол, орієнтований на з'єднання

Рис. 9.14.3. Службово орієнтована частина рівня S-AAL

Специфічний для служби, орієнтований на з’єднання протокол SSCOP (Service-Specific Connection-Oriented Protocol) забезпечує встановлення і руйнування з’єднань і сигнальний обмін між об’єктами сигналізації. Основними його функціями відповідно до Рекомендації MCE Q.2110 є:

  • встановлення, припинення і відновлення з’єднань;
  • підтримка активного режиму, тобто збереження віртуального з’єднання між об’єктами одного рівня в разі тривалої перерви перенесення даних;
  • забезпечення гарантованого і негарантованого режиму перенесення повідомлень між двома рівноранговими об’єктами;
  • забезпечення цілісної послідовності передаваних службових блоків даних, контроль цієї послідовності та виявлення й відновлювання втрачених блоків шляхом повторного передавання;
  • керування потоком за допомогою механізму динамічного вікна;
  • виявлення помилок у керівній інформації протоколу і сповіщення менеджменту рівня про помилки;
  • обмін даними між передавачем і отримувачем про стан один одного.

Службово орієнтована частина рівня S-AAL має спеціальні елементи з функціями координації (SSCFs — Service Specific Coordination Functions) між протоколом встановлення сигнальних з’єднань SSCOP і вищими рівнями протоколів сигналізації. Елемент SSCFs для інтерфейсу «користувач-мережа» перетворює службові примітиви між SSCOP і протоколом Q.2931 третього рівня сигналізації DSS2. Елемент SSCFs для мережного інтерфейсу виконує такі самі функції для примітивів між SSCOP і підрівнем МТР-3 підсистеми передачі повідомлень ЗКС 7.