Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1  /  Содержание  /  Раздел 9. Системы сигнализации   /  Тема 9.13. Сигнализация в сетях с коммутацией пакетов

Содержание:

9.13.1. Сигнализация в сетях с коммутацией пакетов

Специфіка пакетних мереж, зокрема мережі Інтернет, полягає, крім іншого, у тому, що, як правило, немає потреби в окремих каналах і системах сигналізації. Адресна, маршрутна й інша службова інформація передається в таких самих пакетах і за тими самими принципами, що й дані користувачів. Класичним прикладом є мережі, побудовані за протоколом Х.25 (див. Рекомендацію MCE X.25), що охоплює три нижні рівні моделі OSI. Кожний термінал даних DTE (Data Terminal Equipment) за потреби отримує віртуальне з’єднання з використанням постійно існуючих логічних каналів, при цьому може мати доступ до 15 груп по 255 каналів (реальна кількість визначається адміністрацією мережі). Процедура реалізації з’єднання ініціюється DTE, який вільним логічним каналом з найбільшим номером надсилає до кінцевого обладнання двобічного каналу даних DCTE (Data Circuit Terminating E quipment) пакет запиту з’єднання з адресою викликуваного DTE. Блок DCTE пересилає цей пакет мережею Х.25 до DCTE, з яким зв’язаний викликуваний DTE, на вхідному боці обирається логічний канал з найменшим номером, у зворотному напрямку передається пакет з підтвердженням прийняття запиту, і починається фаза перенесення даних. Віртуальне з’єднання може порушити будь-який DTE надсиланням пакета роз’єднання. Зазначимо, що коли DTE ввімкнено як термінал основного доступу 2B + D до ISDN, то для отримання з’єднання з обладнанням DCT мережі Х.25 він (або відповідний термінальний адаптер) має використовувати сигналізацію DSS1, а власне віртуальний канал з DCE він встановлює по отриманому каналу В засобами рівня 3 протоколу Х.25.

Винятком із правила відсутності окремих каналів і систем сигналізації є пакетна мережа ATM. Вона із самого початку розроблялася як універсальна транспортна система для будь-яких видів інформації і тому передбачає віртуальні канали сигналізації й метасигналізації в інтерфейсах користувач — мережа UNІ (User-Network Interface) та застосування ЗКС 7 для встановлення віртуальних трактів і каналів на мережному рівні.