Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 9. Системи сигналізації   /  Тема 9.12. Сигналізація на корпоративних мережах

Contents:

9.12.1. Сигналізація на корпоративних мережах

Відомчі мережі України свого часу створювалися з орієнтацією на Єдину національну систему зв’язку, тому передбачали взаємодію з мережею загального користування та застосовували відповідні системи і методи сигналізації. Подальша реконструкція цих мереж на цифровому обладнанні комутації й передачі може привести до їх перетворення в класичні корпоративні мережі. Останні мають різнотипні інтегральні ВАТС, що взаємодіють одна з одною безпосередньо, через власні транзитні вузли й мережі загального користування та забезпечують своїм абонентам взаємний телефонний, факсимільний, комп’ютерний, рухомий і мультимедійний зв’язок, специфічні додаткові послуги і доступ до мереж загального користування. У рамках класичної мережі доцільно застосовувати спеціально розроблений для неї протокол сигналізації QSIG.

Сигналізація QSIG на фізичному рівні передбачає оптичні, мідні цифрові або аналогові дво- чи чотирипроводові лінії, супутникові та радіолінії. В інших аспектах на мережному та канальному рівнях вона практично однакова з DSS1. Відмінність на мережному рівні спричинена тим, що протокол QSIG призначено не для абонентської сигналізації, а для організації міжстанційного і транзитного зв’язку на корпоративних мережах та для підтримки специфічних послуг цих мереж (пріоритети, втручання в з’єднання, розширені можливості заборони зв’язку, ідентифікація імен, автоматичний розподіл викликів, рухомий зв’язок, можливість формувати власні нестандартні послуги тощо). Мережний рівень протоколу QSIG має підрівні: керування основним з’єднанням (без додаткових послуг) — QSIG-BC (Basic Call) та загальний функціональний QSIG-GF (Generic Functional) для надання додаткових послуг. Підрівень QSIG-GF підтримує орієнтоване на з’єднання чи без з’єднання перенесення даних для незалежних від основного з’єднання додаткових абонентських та мережних послуг.

Протокол QSIG передбачає також рівень, відповідний застосовному в моделі QSI. На ньому забезпечується управління додатковими послугами, для чого використовують координовані спеціальними функціями сервісні елементи: віддалених операцій ROSE (Remote Operation Service Elements), асоційованого керування ACSE (Associated Control Service Elements) та діалогу DSE (Dialog Service Elements).