Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 9. Системи сигналізації   /  Тема 9.11. Сигналізація DSS1

Зміст:

9.11.1. Функціональна структура

Сигналізація DSS1 застосовується для ЦАЛ базового доступу 2B + D вузькосмугової N-ISDN (два канали В по 64 кбіт/с і канал сигналізації D 16 кбіт/с), для ліній доступу на первинній швидкості 30B + D (з каналом D 64 кбіт/с) та, за потреби, для організації міжстанційного зв’язку. Сигналізація організовується як пакетна взаємодія у каналі D згідно з Рекомендаціями МСЕ 1.430, 1.43 J, 1.440 і 1.451, Q.920, Q.921, Q.922, Q.923, Q.930, Q.931, Q.932, Q.933 та у відповідності до КНД 45-138-2000.

У доступі на первинній швидкості сигналізація DSS1 має підтримувати такі структури інтерфейсу PRI (Primary Rate Interface):

 • 30В + D, тобто 30 каналів В і канал сигналізації D;
 • 0 + D, тобто п’ять каналів Н0 (384 кбіт/с) і канал D;
 • H1 + D, тобто канал Н1 (1920 кбіт/с) і канал D;
 • будь-яку можливу комбінацію каналів nВ + mН0 + D. Сигналізація DSS1 має трирівневу структуру з такими функціями рівнів:
  • фізичний рівень — двобічне передавання даних користувача каналами В, Н0, Нi та сигнальної інформації й, за потреби, низькошвидкісних пакетних даних користувача каналом D, синхронізація кінцевих абонентських пристроїв і, для інтерфейсу 2В + D, активування й деактивування цих пристроїв й керування їх доступом до спільного каналу D (в одному інтерфейсі 2В + D передбачається до восьми пристроїв);
  • канальний рівень (рівень ланки даних):
   а) входження в зв’язок, встановлення й розпізнавання сигнальних з’єднань (у ланці даних можливо кілька логічних з’єднань одночасно);
   б) формування й розформування сигнальних кадрів й розділення їх прапорами (01111110);
   в) забезпечення прозорості каналу D введенням у сигнальний кадр нулів після кожних п’яти послідовних одиниць на передавальному й вилученням цих нулів на приймальному боці;
   г) захист сигнальної інформації шляхом формування двобайтової перевірної послідовності на передавальній й виявлення помилок на приймальній стороні з повторним передаванням спотворених кадрів;
   д) керування послідовністю передавання кадрів і контроль її правильності;
   е) адресування кінцевих абонентських пристроїв;
   ж) керування станом ланки даних;
  • мережний рівень — забезпечення встановлення, підтримки й роз’єднання з’єднань та керування наданням додаткових послуг абонентам ISDN; при цьому мають підтримуватися: з’єднання з комутацією каналів В, Н0, Нi, з’єднання з комутацією пакетів на основі каналів В, Н0, Hi, D та перенесення інформації каналами В, Н0, Нi в кадровому режимі й режимі без з’єднання.