Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1  /  Содержание  /  Раздел 9. Системы сигнализации   /  Тема 9.11. Сигнализация DSS1

Содержание:

9.11.2. Сигнальные процедуры

Сигнальні процедури для каналу D не залежать від виду зв’язку (мова, відео, дані) і визначаються D-канальним протоколом, який ґрунтується на рівнях 1...3 моделі взаємодії відкритих систем OSI. Ця модель ієрархічно розділяє виконувані функції так, що окремий рівень використовує нижчі й обслуговує вищі рівні. Доступ до обслуговування нижчим рівнем передбачений через гіпотетичні точки доступу SAP (Service Access Point), що мають власні ідентифікатори SAPI (SAP Identifier), які реально визначають коди різних процедур (сигналізація, експлуатаційні завдання, пакетне передавання даних користувача тощо). У кожному з’єднанні терміналів ISDN здійснюється логічна взаємодія функцій однакових рівнів у цих терміналах і на станції, правила якої називають протоколами відповідних рівнів. Рівні, що взаємодіють, фізично не сполучені один з одним — їх зв’язок є логічним і називається логічним з’єднанням (каналом). Процедура логічного зв’язку рівнів 2 (канальних) D-канального протоколу називається процедурою доступу ланки даних до каналів D і позначається LAPD (Link Access Procedure for D-channels). Реальний обмін інформацією відбувається у фізичному середовищі і визначається найнижчим (фізичним) рівнем. Безпосередній зв’язок рівнів є лише вертикальним. Він реалізується примітивами (елементарними повідомленнями): запитами (request) і командами (command) зверху вниз і відгуками (response) та індикаціями (indication) знизу вгору.

Уся інформація передається каналом D у складі пакетів (кадрів). За відсутності інформації передаються не порожні пакети, а постійна послідовність одиниць, потрібна для організації безконфліктного доступу до каналу D при багатотермінальному підключенні.