Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 9. Системи сигналізації   /  Тема 9.11. Сигналізація DSS1

Contents:

9.11.3. Сигнальні повідомлення

Тип сигнального повідомлення рівня 3 займає окремий октет, у якому біт 8 завжди встановлюється в «0» (він передбачається для подальшого можливого розширення номенклатури повідомлень).

Сигналізація DSS1 використовує такі типи сигнальних повідомлень рівня 3, визначені Рекомендацією MCE Q.931 (у дужках подано скорочену форму, яка використовується для запису повідомлень, і відповідний код):

а) Повідомлення встановлення з’єднання:
ALERTING (ALERT) — попередження/готовність.
CALL PROCEEDING (CALL PROC) — з’єднання встановлюється.
CONNECT (CONN) — з’єднати.
CONNECT ACKNOWLEDGE (CONN ACK) — підтвердження з’єднання.
PROGRESS (PROG) — проходження виклику.
SETUP (SETUP) — встановити.
SETUP ACKNOWLEDGE (SETUP ACK) — підтвердження встановлення.

б) Повідомлення звільнення з’єднання:
DISCONNECT (DISC) — роз’єднати.
RELEASE (REL) — звільнення.
RELEASE COMPLETE (REL COMP) — звільнення завершено.
RESTART (REST) — рестарт.
RESTART ACKNOWLEDGE (REST ACK) — підтвердження рестарту.

в) Повідомлення в процесі передавання інформації користувачів:
RESUME (RES) — поновлення.
RESUME ACKNOWLEDGE (RES ACK) — підтвердження поновлення.
RESUME REJECT (RES REJ) — відмова в поновленні.
SUSPEND (SUSP) — призупинення.
SUSPEND ACKNOWLEDGE (SUSP ACK) — підтвердження призупинення.
SUSPEND REJECT (SUSP REJ) — відмова в призупиненні.
USER INFORMATION (INFO) — інформація користувача.

г) Додаткові повідомлення:
CONGESTION CONTROL (CONG CON) — керування перевантаженням.
INFORMATION (INFO) — інформація.
NOTIFY (NOTIFY) — сповістити.
STATUS (STAT) — статус.
STATUS ENQUIRY (STAT ENQ) — запит статусу.

д) Повідомлення додаткових послуг (Рекомендація MCE Q.932):
FACILITY (FAC) — послуга.
HOLD (HOLD) — утримання.
HOLD ACKNOWLEDGE (HOLD ACK) — підтвердження утримання.
HOLD REJECT (HOLD REJ) — відмова від утримання.
RETRIEVE (RETR) — відновити.
RETRIEVE ACKNOWLEDGE (RETR ACK) — підтвердження відновлення.
RETRIEVE REJECT (RETR REJ) — відмова відновлення.
REGISTER (REG) — зареєструвати.