Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 9. Системи сигналізації   /  Тема 9.10. Загальноканальна система сигналізації № 7

Зміст:

9.10.2. Підсистема інтелектуальної мережі INAP

Революційна концепція конструювання телекомунікаційних послуг, створена в 1984 р. у Bell Laboratory й отримала найменування інтелектуальної мережі (IN), будується також винятково на базі системи загальноканальної сигналізації ЗКС 7.

Дійсно, відповідно до концепції IN для введення нової телекомунікаційної послуги потрібно не вносити зміни у вже існуючі комутаційні вузли й станції, а побудувати новий вузол, що підтримує функції цієї нової послуги, що за допомогою ЗКС 7 буде доступна всім абонентам цього нового й раніше встановлених вузлів.

Мережні функції IN можуть перебувати в різних вузлах: функції комутації послуги SSF (Service Switching Function) зосереджуватимуться у вузлі комутації послуги SSP (Service Switching Point); функції управління послугою SCF (Service Control Function) зосереджуватимуться у вузлі управління послугою SCP (Service Control Point); функції послуги даних SDF (Service Data Function) зосереджуватимуться у вузлі послуги даних SDP (Service Data Point). Оскільки всі ці функції й вузли можуть бути розділені між собою як логічно, так і фізично, їхня взаємодія здійснюється за спеціальним протоколом INAP.

Специфікації цього прикладного протоколу інтелектуальної мережі INAP наведені в Рекомендації Q.I 218. Російська національна версія протоколу INAP-R побудована у відповідності зі стандартом ETS 300 374-1: 1994 р. Європейського інституту стандартизації (ETSI). Саме із цього стандарту взятий наведений на рис. 9.10.2 приклад взаємодії двох географічно розділених функцій INAP.

Існує два основних варіанти архітектури INAP. Перший призначений для множинної взаємодії декількох прикладних процесів із взаємною координацією, а другий варіант орієнтований на взаємодію одного прикладного процесу з іншим.

У разі одиничної взаємодії координаційні функції при використанні прикладних елементів ASE виконуються функцією SACF на підставі отриманих примітивів. SAO становить сукупність SACF з набором прикладних елементів ASE, які використаються при одиночній взаємодії між парою фізичних елементів.

У разі множинної взаємодії функція MACF виконує координаційні функції серед декількох SAO, кожний з яких взаємодіє з SAO, що перебуває у віддаленому фізичному вузлі.

У рекомендаціях ITU-T і стандартах ETSI специфікації INAP наводяться мовою ASN.1. INAP є протоколом користувача ROSE.

INAP підтримує будь-який розподіл функціональних елементів по фізичних вузлах і розрахований на можливість максимального розподілу, тобто один функціональний елемент в одному вузлі.

При використанні INAP як інтерфейс між географічно розділеними функціональним елементом управління послугами SCF і функціональним елементом бази даних послуг SDF протокол INAP використовує прикладну підсистему можливостей транзакцій ТСАР, що, у свою чергу, використовує послуги підсистеми управління з’єднаннями сигналізації SCCP, не орієнтовані на з’єднання, і підсистему передачі повідомлень МТР, як це показано на рис. 9.10.2.

Рис. 9.10.2. Підтримка взаємодії географічно розподілених функцій SCF і SDF протоколу INAP