Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 9. Системи сигналізації   /  Тема 9.10. Загальноканальна система сигналізації № 7

Contents:

9.10.3. Підсистеми мобільного зв’язку MAP і BSSAP стандарту GSM

Для користувачів стільникових мереж зв’язку підсистема ТСАР забезпечує, зокрема, підтримку роумінгу. Цей термін походить від англійського дієслова to roam (блукати) і означає надання абонентам стільникової мережі можливості користуватися зв’язком за межами зони дії конкретної операторської компанії, що обслуговує цих абонентів.

Для організації такої послуги, крім необхідності існування в необхідних регіонах стільникових систем, що діють у тому ж стандарті GSM і економічних угод, що мають з вихідною операторською компанією, потрібно постійно обновляти мережну базу даних для того, щоб зберігати в ній поточні місця розташування абонентів стільникових мереж.

Одним із протоколів підтримки функціонування мобільних абонентів стільникової телефонної мережі є прикладна підсистема Mobile Application Part (MAP). Ця підсистема, що базується на протоколі ТСАР, використовується для передачі інформації роумінгу й іншої сигнальної інформації з однієї стільникової мережі в іншу. Для розуміння функцій протоколу MAP важливо підкреслити, що він не тільки й не стільки забезпечує передачу інформації між стільниковими системами, але й організує активацію тих або інших операцій з віддаленого кінця, тобто активує послуги в стільниковій мережі, якій належить абонент А, за допомогою певних повідомлень, що надходять з іншої стільникової мережі, а також повідомляє у зворотному напрямку результат активації тих чи інших послуг.

До основних процедур MAP належать реєстрація місця розташування абонента для збереження можливості здійснення вихідних і прийому вхідних викликів у межах всієї мережі; перереєстрація й стирання попередньої інформації про місце розташування абонента; додаткові види обслуговування; зміна абонентських даних як в HLR, так і в VLR; передача інформації про тарифікацію тощо.

Важливою функцією MAP і ТСАР є процедура хендоверу, що забезпечує переключення виклику на більш якісний радіоканал, керований як тим самим, так і іншим MSC, як це показано на рис. 9.10.3.

Сценарії й SDL-діаграми процедур MAP можна знайти в документі I-ETS 300 044 Європейського інституту зі стандартизації в телекомунікації ETSI.

Інформація про місце розташування абонента має обновлятися кожні кілька хвилин за допомогою повідомлень ТСАР, переданих між мобільними комутаційними центрами для ідентифікації цього мобільного абонента. Для цього кожний абонент стільникової мережі завжди має бути включений у власну базу даних, називану HLR (home location register), що зберігає інформацію про те, де перебуває той чи інший мобільний абонент.

Рис. 9.10.3. Процедура хендоверу між BTS та між MSC

Цей запис оновлюється кожні кілька хвилин.

Сигналізація ЗКС 7 використовується для виконання цього відновлення, тобто для отримання повідомлення в базу даних HLR з бази даних VLR (visitor location register) комутаційного вузла, у якому тимчасово перебуває мобільний абонент. Коли викликуваному абонентові надходить вхідний виклик, основний регістр HLR визначає, яким чином можна з’єднатися з абонентом залежно від його поточного місця розташування. У міру пересування абонента з однієї зони в іншу вміст основного регістра HLR постійно обновляється за допомогою повідомлень ЗКС 7. Такий механізм дозволяє мобільному абонентові абсолютно вільне пересування в межах усієї мережі без ризику втратити вхідні виклики, як це показано на рис. 9.10.4.

Окрім ТСАР і МТР протокол MAP також використовує підсистему управління з’єднаннями сигналізації SCCР, причому тільки не орієнтовані на з’єднання класи послуг (класи 0 і 1).

Інша підсистема BSSAP являє собою протокол для взаємозв’язку станцій центрів комутації MSC з контролерами базових станцій BSC. На рис. 9.10.5 подано структуру BSSAP, що складається із трьох частин: прикладної частини управління системою базових станцій BSSMAP (Base Station System Management Application Part), прикладної частини для прямої передачі DTAP (Direct Transfer Application Part) і частини з функцією поділу повідомлень. BSSAP користується послугами МТР і SCCP обох категорій: орієнтованої й не орієнтованої на з’єднання.

Рис. 9.10.4. Функціонування мережі сигналізації ЗКС 7 для підтримки послуг мобільного зв’язку

Рис. 9.10.5. Структура прикладної частини BSSAP