Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 9. Системи сигналізації   /  Тема 9.6. Обладнання сигналізації сучасних ЦСК

Зміст:

9.6.1. Обладнання сигналізації сучасних ЦСК

Сучасні ЦСК мають, як правило, у складі підсистеми сигналізації такі виділені блоки:

  • лінійної сигналізації (як правило, блок обслуговує 32 сигнальних КІ 16 і передбачає програмне встановлення різноманітних лінійних кодів);
  • багаточастотної сигналізації (ці сигнали приймаються, обробляються й передаються у цифровій формі, зазвичай, один блок забезпечує обробку до 32 сигналів одночасно й передбачає програмне встановлення різних сигналізацій — коду «два з шести», R2D, DTMF);
  • генерування акустичних сигналів — такий блок виконує в цифровому вигляді всі потрібні тональні сигнали;
  • загальноканальної сигналізації № 7 (один блок, як правило, на 8 або 16 каналів сигналізації).

Спільні канали сигналізації й сигнальні КІ 16 напівпостійно комутуються комутаційним полем між відповідними зовнішніми трактами ІКМ і блоками сигналізації.

Блоки багаточастотної сигналізації працюють розмовними каналами, які комутуються до них за потреби сигнального обміну.

Інколи тональний генератор виробляє й частоти, потрібні для багаточастотної сигналізації. Тоді ці частоти комутуються цифровим комутаційним полем у потрібні розмовні канали у потрібні моменти часу з урахуванням заданої тривалості відповідного сигналу.

Кількість блоків лінійної сигналізації визначається залежно від кількості обслуговуваних ними каналів, блоків загальноканальної й багаточастотної сигналізації — залежно від розрахованого навантаження.

У деяких ЦСК зазначені блоки можуть бути відсутніми — часом їх функції виконують сигнальні процесори, індивідуальні для кінцевого обладнання лінійних трактів.