Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1  /  Содержание  /  Раздел 9. Системы сигнализации   /  Тема 9.3. Внутрисистемная сигнализация в ЦСК

Содержание:

9.3.1. Внутрисистемная сигнализация в ЦСК

У сучасних цифрових системах комутації (ЦСК) сигналізація по внутрішньосистемних ЗЛ часто організується на основі неповної чи спрощеної версії ЗКС 7 (наприклад, в системі С-32), інколи — як повнофункціональна ЗКС7 (наприклад, в системі SI2000). Припустиме й застосування DSS1.

У деяких ЦСК застосовано власну, не стандартизовану внутрішньосистемну сигналізацію. Наприклад, у системі 5ESS процесори локальних комутаційних модулів SM (Switching Module) взаємодіють один з одним і з головним процесором адміністративного управління й технічного керування АР (Administrative Processor) по 16-розрядних керівних каналах внутрішніх 256- або 512-канальних міжблокових оптичних ліній (у кожній лінії — один керівний канал, номер якого унікальний для неї). У цих каналах біт 0 використовується для втручання процесора АР, біт 1 не використовується, біти 2...7 містять частину специфічного для системи сигнального пакета, що передається (6 розрядів), біти 8...12 є повтором бітів 0...4, біт 13 використовується у процедурах тестування, 14 — для циклової синхронізації, 15 — для контролю парності кодового слова. Міжпроцесорні пакетні сигнальні повідомлення комутуються (лише основні біти пакета 2...7) спеціальним комутатором повідомлень MSGS (MeSsaGe Switch). Якщо винесення модуля SM (RSM — Remote SM) на відстань до 300 м застосовуються такі самі оптичні лінії, а при відстані понад 300 м — будь-які лінії зі стандартною структурою циклу ІКМ. У цьому разі керівний канал (один на 256 розмовних) продовжується в будь-якому стандартному каналі 64 кбіт/с (крім КІ 0), який в одному КІ містить 6 бітів сигнального пакета.

В окремих вітчизняних ЦСК тимчасово (до завершення розробки ЗКС) для взаємодії з виносними комутаційними модулями (ВКМ) тимчасово застосовується БЧК «два з шести» і два ВСК для лінійних сигналів, а для взаємодії ВКМ з ЦТЕ системи — модемний зв’язок (наприклад, у ЦСК ЛАН-2000, яку харківський завод «Моноліт» поки що виробляє лише у вигляді окремих станцій ЄС-11).